16 C
Istanbul
Cuma, 22 Kasım 2019 18:11
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

KKDF Oranları nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları Nelerdir?

Mükellefler vadesinde ödemedikleri vergi borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi?

Mükellefler vadesinde ödemedikleri vergi borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi? Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamı...

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de...

22 Haziran 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30809 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:...

280 hesaba kayıt edilen bir sonraki yılın giderlerinin kısa vade kaydı...

Hesap planı 180 ve 280 hesap virmanı hakkında gelecek yıla 2019 giderleri 280 hesaba kayıt ettim. Kısa vade kaydını genellikle sene sonları 31/12/2018 yapmaktayım....

Serbest meslek mensupları düzenleyecekleri vade farkı faturalarında stopaj hesaplayacak mı?

Bir müşterimize vade farkı düzenleyeceğiz. Uygulayacağımız vade farkında stopaj kesintisi yapmamız gerekiyor mu? Vade farkından stopaj yapılmaz. Vade farkına KDV uygulanır.           Kaynak: YOİK Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Devir ve Bölünmelerde Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi Kim Tarafından Ödenir?

1- TASFİYE VE BİRLEŞME HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN ÖDENİR? Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı...

Kaç tür çalışma izni vardır?

 Kanuna göre kaç tür çalışma izni verilebilir? Çalışma izinleri üç grupta verilmektedir.  Süreli çalışma izni; Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe,...

Türkiye’deki sigorta priminin tür bazında dağılımı ve oranları nedir?

Türkiye’deki sigorta priminin tür bazında dağılımı ve oranları nedir? İşverenler ve sigortalılar: Kısa vadeli sigorta kolları Uzun vadeli sigorta kolları Genel sağlık sigortası kolları için...

7143 sayılı kanun kapsamında yapılmış olan matrah artışının bir taksitini ödemesem...

Defterlerimiz incelemede iken af yasası çıktı 7143 bizde verilen ceza ve vergileri matrah artırımı yaparak 7143 le taksitlendirdik.  Hem matrah artırımı hem de çıkan vergi...

Çalışma izni için hangi evraklar gerekiyor?

 Çalışma izni için hangi evraklar gerekiyor? Çalışma izni başvuru usul ve esaslarına ilişkin detaylı bilgiler ile sektörler itibarıyla müracaat dosyasına eklenecek bilgi ve belgelerin listesine...