8.2 C
İstanbul
Perşembe, 02 Nisan 2020 7:15
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Vergi Cüzdanı Nedir ve Ne İçin Düzenlenir?

0
1- VERGİ CÜZDANLARI NE İÇİN DÜZENLENİR? 1.1- Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile...

Vergiye Uyumlu Mükelleflerden Hangi Amme Alacaklarının Tecil İşlemi Yapılabilir?

0
1- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDEN HANGİ AMME ALACAKLARININ TECİL İŞLEMİ YAPILABİLİR? Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına...

Amme Alacaklarında Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir?

0
1- AMME ALACAKLARINDA BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR NELERDİR? İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğünün tatbiki bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama hükmündedir. 1.1- Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler...

Çekleri Keşide (Düzenleme) Tarihinden Önce Tahsil Edemezsiniz! – 07 Aralık...

0
1- Çekin ayrı bir kanunu var mıdır? Evet. “Çek Kanunu” isimli ayrı bir kanun var. 14.12.2009 tarihinde TBMM’de kabul edildi ve 20.12.2009 Tarih ve 27438 saylı...

Poliçelerde Düzenlenme Yeri ve Ödeme Yeri Arasında Takvim Farkı Olması Halinde...

0
POLİÇELERDE DÜZENLENME YERİ VE ÖDEME YERİ ARASINDAKİ TAKVİM FARKININ OLMASI HALİNDE VADE NASIL HESAPLANIR? 1- Belirli bir günde ödenecek bir poliçenin düzenlenme yeri ile ödeme...

Poliçelerde Sürelerin Hesabı Nasıl Yapılır?

0
1- Düzenlenme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapılması gereken ayın o günün karşılığı olan...

Poliçelerde Kabul İşlemi Nasıl Yapılır?

0
1- POLİÇELERDE KABUL İŞLEMİ NASIL YAPILIR? 1.1- Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve “kabul edilmiştir” veya buna eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve...

Poliçelerde Kabule Arz İşlemi Nasıl Yapılır?

0
1- POLİÇELERDE KABULE ARZ NEDİR? NASIL YAPILIR? Poliçe vadeye kadar hamil veya poliçeyi elinde bulunduran herkes tarafından muhatabın yerleşim yerinde onun kabulüne arz olunabilir. 2- KABULE...

Poliçelerde Vade Nasıl Belirlenir?

0
1- POLİÇELERDE VADE NASIL BELİRLENİR? Bir poliçe; 1.1- Görüldüğünde, 1.2- Görüldükten belirli bir süre sonra, 1.3- Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra, 1.4- Belirli bir günde, ödenmek üzere düzenlenebilir. ***Vadesi başka...