22.2 C
İstanbul
Salı, 14 Temmuz 2020 9:17
Ana sayfa Etiketler Uzun

Etiket: uzun

Banka kredileri hesabı ile Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri...

0
303 no.lu hesap ile 300 hesap arasındaki fark nedir? 300 hesap ile 303 hesap farklı tanımlar içerir. Tanımlar aşağıdadır. Bankadan alınan kısa vadeli kredilerin ve Anapara...

İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı işverenin ve üçüncü kişilerin sorumlulukları...

0
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya...

Sürekli iş görmezlik ödeneği ne zaman başlar?

0
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse,...

Sürekli iş görmezlik ödemesi (istirahat parası) nedir ve kim tarafından tespit...

0
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık...

Geçici iş görmezlik ödeneği (istirahat parası) almanın şartları nelerdir?

0
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her...

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde sigortalılara verilecek ücret...

0
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten,...

Sürekli iş görmezlik ödemesi (istirahat parası) nasıl hesaplanır?

0
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının...

Geçici iş görmezlik ödeneği (istirahat parası) sigortalıya ne zaman verilir ve...

0
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Analık sigortasından sigortalı...

İş kazası geçiren ve meslek hastalığına yakalan sigortalıya sağlanan haklar nelerdir?

0
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu...

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı kimin tarafından belirlenir?

0
Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve...