14.4 C
İstanbul
Çarşamba, 29 Ocak 2020 18:17
Ana sayfa Etiketler Uzlaşma

Etiket: uzlaşma

Uzlaşma İşleminde Değişiklik Yapıldı.

0
7194 SK MADDE 29 – (UZLAŞMA İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI (EK-9.MADDE) 213 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “EK MADDE 9- Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan...

Vergi Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

0
Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı...

Vergi Cezalarında İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

0
İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı; Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde, 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi...

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün Müdür?

0
Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma...

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

0
Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan,...

Kesilen vergi cezalara itiraz edilmezse indirim yapılıyor mu?

0
Vergi cezaları hangi oranda indirilmektedir? - Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, - Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirilmektedir. Kaynak: Gib Yasal Uyarı:...

Vergi Cezasında indirimin şartları nelerdir?

0
Cezada indirimin şartları nelerdir? - Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde talepte bulunulması, - İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen...

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır?...

0
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın sağlanamaması/temin edilememesi halinde dava açma hakkı var mıdır? Varsa süresi nedir?   Tarhiyat sonrası uzlaşmanın vaki olmaması/temin edilememesi halinde mükellef veya ceza muhatabı;...

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma...

0
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın vaki olmaması durumunda, dava açma süresi geçmeden uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edip ödemek isterse bu hakkı geçerli olur mu?   Tarhiyat öncesi uzlaşmanın...

Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?

0
Uzlaşma toplantısına giderken mükelleflerin hangi belgeleri hazırlamaları gerekir?   - Gerçek kişiler için: Nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı ile fotokopisi. - Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar...