22.5 C
Istanbul
Pazartesi, 16 Eylül 2019 11:51
Ana sayfa Etiketler Uzlaşma

Etiket: uzlaşma

Veraset ve intikal vergisi hangi vergi dairesine verilecektir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir?

Tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma sağlanamazsa tarhiyat sonrası uzlaşma yapılabilir mi?

Tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma sağlanamazsa tarhiyat sonrası uzlaşma yapılabilir mi?

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?

Mükellefler hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanabilirler?

Mükellefler vadesinde ödemedikleri vergi borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi?

Mükellefler vadesinde ödemedikleri vergi borçları için uzlaşmadan yararlanabilirler mi? Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamı...

Uzlaşma Başvurusu Nereye Yapılır?

1- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILMALIDIR? Tarhiyat Öncesi Uzlaşmalarda; Talep, vergi incelemesini yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca uzlaşma talebinin...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Müessesesinin Getirileri Nelerdir?

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Müessesesinin Getirileri Nelerdir? Uzlaşma Müessesesinin Getirileri: -  Mahkemeye başvurmadan sorunun kısa sürede çözüme kavuşması -  İhtilafın kısa sürede çözülmesi -  Yükümlü ile İdare arasında güven...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Görüşmesi Ertelenebilir Mi?

Uzlaşma Davetiyesi/Uzlaşmanın Ertelenmesi - Uzlaşma davetiyesi, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati içerecek şekilde, komisyon sekretaryası tarafından yazı ile ve en az beş gün...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Görüşmesine Kimler Katılabilir?

Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir? Yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün katılamaması halinde ise; -  Kanuni temsilcisinin, -  Vekâletnamede özel yetki verilmesi kaydıyla gümrük müşavirinin, - ...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Talebinin İncelenmesi

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi Süreci Sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafından usul yönünden yapılacak incelemede; -  Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisine haiz olup olmadığı, -  Başvurunun süresi içinde yapılıp...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma için nereye başvuru yapılır?

 Uzlaşma için müracaatlar nereye yapılır? -  Bölge Müdürlüğüne  müracaat edilir - Başvurunun, Gümrük idaresine yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna (Bölge Müdürlüğü’ne) iletilir.     Kaynak: Ticaret...