27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 13:39
Ana sayfa Etiketler Unvan

Etiket: unvan

Birliklerin haksız rekabetle mücadele kurulunun görev süresi ne kadardır?

0
Kurul üyelerinin görev süreleri Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.   Kaynak: 21.11.2007 Tarih 26707 Sayılı Resmî Gazete Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Odaların haksız rekabet kurulu kimlerden oluşur?

0
Kurul, biri Başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurul...

Serbest meslek odalarının haksız rekabeti önlemek için oluşturduğu kurul nedir?

0
Odalar ve Birlik kendi bünyelerinde mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde ve reklam ilke ve kurallarına uygun olarak yürütülmesinin temini ile bu Yönetmeliğin...

Meslek mensuplarının internet sitelerinde uymaları gereken kurallar nelerdir?

0
Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve...

Mali müşavirler büro açılışlarını, mesleki faaliyetlerini medya ile paylaşabilir mi?

0
Meslek mensupları; Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz; işlerine baktıkları veya eskiden hizmet verdikleri...

Meslek mensupları kitap basıp, makale yayınlayabilir mi?

0
Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak, çalıştığı büro, şirket veya kurumun ad veya...

Seyahat acenteleri birliğinin organları ve görevleri nelerdir?

0
Birliğin, A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetim Kurulu, D) Disiplin Kurulu, Olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.   ...

Seyahat acenteleri birliğinin görevleri nelerdir?

0
Seyahat Acenteleri Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenteliği konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acenteleri...

Seyahat acenteleri birliğinin kuruluş amacı nedir?

0
Seyahat acenteleri, seyahat acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanütü korumak amacıyla Seyahat Acenteleri...

Seyahat acentelerine idari para cezası ve belge iptalini gerektirecek durumlar nelerdir?

0
1618 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentelerine Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda...