7.9 C
İstanbul
Çarşamba, 29 Ocak 2020 1:39
Ana sayfa Etiketler Tutanak

Etiket: tutanak

Şubemiz için bastırdığımız faturalarımızı şubemizi kapatmamız durumunda ne yapmalıyız?

0
Şubemiz için bastırdığımız faturalarımızı şubemizi kapatmamız durumunda ne yapmalıyız?   Şubesini kapatan (merkezde faaliyetine devam ediyor) bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi şube için bastırdığı faturalarının kullanılmamış...

YMM karşıt inceleme tutanakları kim tarafından doldurulur?

0
…Yeminli Mali Müşavirler tarafından gelen karşıt inceleme tutanaklarını SMMM’ler mi doldurmalı? Bizim doldurmamız gerekiyorsa ücretlendirmesi nasıldır? (05.12.2018) YMM tutanakları müşterinizin iş yerinde veya muhasebe bürosunda...

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Çağrıları Nasıl Yapılır?

0
1- Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi...

YMM Karşıt İnceleme Tutanakları, E-Defter Mükellefleri İçin Nasıl Düzenlenecektir?

0
1- E-DEFTER KULLANAN MÜKELLEFLERE, YMM’LERİN DÜZENLEDİKLERİ TAM TASDİK RAPORLARI HAZIRLANIRKEN DEFTER TASDİK BİLGİLERİNE YER VERİLMESİ VE BELGELERİN KAYITLARININ TESPİTİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. E-defter uygulamasına dâhil olan...

A.Ş. Genel Kurul Tutanağında Hangi Bilgiler Bulunur?

0
1- A.Ş. GENEL KURUL TUTANAĞINDA HANGİ BİLGİLER BULUNUR? 1.1- Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan...

Yabancı Çalışma İzinlerini Kimler Denetleyebilir?

0
1- YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ KİMLER TARAFINDAN DENETLENİR? 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununun denetlemeye ilişkin 23. maddesi gereğince: Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin...

Vergide Tarh Ne Demektir?

0
1- TARH NEDİR? Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. 2-...

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklı Duruma Düşenler İçin Telafi...

0
1 NİSAN’DAN ÖNCE YASAKLI DURUMA DÜŞENLERİN YASAKLARI KALDIRILIYOR!!! İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri...

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!!!

0
ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13: 1- Asıl işveren...

7020 Sayılı Yapılandırma Kapsamındaki İdari Para Cezaları İçin Yapılandırma Oranları Neye...

0
7020 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup vadesi...