16.3 C
İstanbul
Salı, 03 Ekim 2023 3:46
Ana sayfa Etiketler Ticari defter

Etiket: ticari defter

Gerçek kişi ve kurumlar vergisi mükellefleri adına kesilen trafik cezaları ticari...

0
Gerçek kişi ve kurumlar vergisi mükellefleri adına kesilen trafik cezaları ticari defter kayıtlarında yer alabilir mi?

Ticaret Unvanı Kullanımı Zorunlu Mudur?

0
1- TİCARET UNVANI KULLANIMI ZORUNLU MUDUR? Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak...

Hukuki Uyuşmazlık Nedeniyle Ticari Defterler İncelenebilir mi?

0
1- HUKUKİ UYUŞMAZLIK NEDENİYLE TİCARİ DEFTERLER İNCELENEBİLİR Mİ? Bir hukuki uyuşmazlıkta ticari defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülürse,...

TTK’ya Göre Belge ve Defterlerin Saklama Süresi Ne Kadardır?

0
1- TTK’YA GÖRE TACİR HANGİ BELGELERİ SAKLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR? Her tacir; 1.1- Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını...

Tür Değiştiren Ticaret Şirketlerinde Ara Bilanço Nasıl Düzenlenir?

0
1- TÜR DEĞİŞTİREN TİCARET ŞİRKETLERİNDE ARA BİLANÇO DÜZENLENİR Mİ? Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına, ayni sermaye...

Ticaret Şirketlerinde Birleşme Halinde Ortaklık Payları Nasıl Devrolunur?

0
1- TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME HALİNDE ORTAKLIK PAYLARI NASIL DEVROLUNUR? Ortaklık payının ve haklarının korunması; 1.1- Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan...

Ortağın Vefat Etmesi Nedeniyle Pay Dağılımı Nasıl Yapılmalıdır?

0
Ortağın vefat etmesi nedeniyle pay dağılımı yapılması; 1- Yapılan düzenlemelere göre noterler veraset (miras paylaşım) belgesi düzenleyebilmektedir. 2- Bu belge ile ortaklar genel kurulunda verasetin dağılım...

Belediye Tarafından Yapılacak Kum Satışları İçin Vergi Hesaplanır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Belediye tarafından yapılan kum satışında vergileme ve belge düzeni. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 6360 sayılı Kanunla Belediyenize devredilen kum ocağından...

Acente Ne Zaman ve Nasıl Ücret Kazanır?

0
1- ACENTE HANGİ HALLERDE ÜCRETE HAK KAZANIR? 1.1- Acente, acentelik ilişkisinin devamı süresince kendi çabasıyla veya aynı nitelikteki işlemler için kazandırdığı üçüncü kişilerle kurulan işlemler...