25 C
İstanbul
Pazartesi, 06 Temmuz 2020 23:45
Ana sayfa Etiketler Tekrar

Etiket: tekrar

Malulen emekli olan bir kişi tekrar çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir...

0
Malulen emekli olan biri yeniden çalışmaya başlayınca malulen emekli maaşı kesilir mi? 5510 sayılı Kanunun malullük aylığının kesilmesine ilişkin 27. maddesinde, malullük aylığının sigortalının; Bu...

Mükellefiyeti kapanıp tekrar açılan firma için tekrar muhasebe sözleşmesi yapmamız gerekir...

0
Ekim ayında mükellefim ile sözleşme yaptık. Kendi ile ilgili sebeplerden dolayı Vergi dairesinden kapanışı oldu. Bu hafta tekrar açılış yaptık. Eski sözleşmeyi fesih edip...

Yabancı çalıştırmaya başlayanların süresinde ilgili mercilere bildirimde bulunmaması durumunda uygulanacak cezalar...

0
4817 sayılı kanun 18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için...

Yabancı çalışanların denetlenmesi hangi kurum tarafından yapılır?

0
4817 sayılı Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından...

Aynı iş yerine tekrar girişi yapılan bir personele tekrar BES yapılır...

0
Çıkışı yapılmış çalışanımız aynı işyerinde tekrar giriş yapıldığında BES tekrar başlatılmalı mı aynı iş yeri olduğu için daha önce iptali yapılan BES geçerli olacak...

Yabancı çalışma izni başvuruları nereye yapılır?

0
Yabancılar ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapar. Konsolosluk, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık, ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci...

Yabancı çalıştırmaya başlayanların bildirim yükümlülüğü var mıdır?

0
Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde...

Çalışma izni hangi hallerde süresi bitmeden geçerliliğini kayıp eder?

0
Çalışma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi dışında; Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklanması, Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine...

Çalışma izni hangi hallerde iptal edilebilir?

0
Yabancının 4817 sayılı kanun 11. ve 13’üncü maddede sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması veya 14’üncü maddede öngörülen hallerden birinin varlığının veya yabancının ya da...

Çalışma izni ve çalışma izni uzatımı hangi hallerde ret edilebilir?

0
Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi; İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni...