-0.6 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 4:25
Ana sayfa Etiketler Taahhütname

Etiket: taahhütname

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer ile ortak yürütülen programda TEKMER kriterleri nelerdir?

0
TEKMER fiziki yapısı başvuruda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve bağımsız bir yapıda olmalıdır. Tahsis edilecek fiziki yapı; yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için...

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer ile ortak yürütülen programda İŞGEM kriterleri nelerdir?

0
İŞGEM fiziki yapısı başvuruda belirtilen faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve bağımsız bir yapıda olmalıdır. Tahsis edilecek fiziki yapı; yönetim ofisleri, girişimci ve işletmeler için...

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer programına başvuru süreci nasıl değerlendirilir?

0
Program başvurusu ilgili Başkanlık Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden incelenir. Uygun bulunan başvuru yerinde inceleme yapılarak ön değerlendirmeye tabi tutulur ve ön...

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer programına nasıl başvurulur?

0
İŞGEM kurucusu; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi...

Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer programının kapsamı nedir?

0
Kosgeb tarafından İşgem/Tekmer programının kapsamı nedir? İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş...

KOSGEB tarafından İşgem/Tekmer programının amacı nedir?

0
Bu Uygulama Esaslarının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon...

KOSGEB yeni girişimcilik desteğine başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

0
Kosgeb tarafından sağlanan yeni girişimcilik desteğine başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 05.2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı ile yürürlüğe alınan Girişimcilik...

Girişimci desteği başvurusu onaylanan fakat daha sonra KOSGEB mevzuatına aykırı davranan...

0
Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur....

Girişimci desteği başvurusu KOSGEB tarafından ret edilen işletmeler ne yapabilir?

0
Program başvurusu reddedilen işletme, Uygulama Biriminin/Kurulun ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın...

Kosgeb tarafından işletmelere sağlanan destekler denetlenir mi?

0
İzlemeler, Yeni Girişimci Programı İşletme İzleme Formu ile yapılır. Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletme, program başlangıç tarihi itibariyle; birinci ve ikinci yılın bitimini müteakip...