10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 6:46
Ana sayfa Etiketler Sorumluluk

Etiket: sorumluluk

Yangın sigortası vergisinin matrahı ve oranı nasıl tespit edilir?

Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır. Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin...

Yangın sigortası vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. Yangın Sigortası Vergisini, sigorta...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyanı ve ödemesi nasıl yapılır?

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahı ve oranı nasıl hesaplanır?

Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi,...

Kişisel verilerin korunmasında serbest meslek mensuplarının bir sorumluluğu var mıdır?

Kişisel verilerin korunması ile ilgili meslek mensuplarının sorumluluğu var mıdır? KVKK’dan veri uzmanı girişine adı yazılan kişi ve işveren sorumludur.   Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinden istisna olan tüketimler hangileridir?

Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon,...

Elektrik ve havagazı tüketim vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini...

Eğlence vergisinin matrahı nasıl tespit edilir?

Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat (bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında...

Eğlence vergisinden istisna ve muaf olan faaliyetler nelerdir?

Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz: Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri,...

Kimler eğlence vergisi öder?

2464 sayılı kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. Verginin mükellefi, eğlence...