14.6 C
İstanbul
Çarşamba, 03 Haziran 2020 4:01
Ana sayfa Etiketler Sorumluluk

Etiket: sorumluluk

Tasfiye halindeki şirketin borçlarından şirket ortakları ve yönetim kurulu sorumlu mudur?

0
Mükellefiyeti dondurma gibi bir işlem var mıdır? Faaliyete bir müddet ara verilip, sonra devam etmek mümkün mü? VUK hükümlerine göre vergi mükellefiyet dondurma diye bir...

Covid -19 virüsüne yakalanmış olan mali müşavirler sorumluluklarının ertelenmesi için nereye...

0
Risk altında olan meslek mensupları Covid-19’a yakalanırsak mücbir sebep kapsamında beyanların ertelenmesi için ne yapmamız gerekiyor? Mücbir neden dolaysısıyla Bağlı olduğunuz VD bilgi verilmesi...

Dernekler ve vakıflar mücbir sebep belirtip vergi ödemelerini ve bildirimlerini erteleyebilir...

0
Vergi beyanname ve bildirimlerinin ertelenmesi ile ilgili yeni düzenlemede toptan ticaret yapanlar ve dernek vakıflar bu ertelemeden yararlanacak mı? Ertelemeden vakıf ve dernekler yararlanamaz....

Mücbir sebep dışında kalan mükelleflerin vergi ödemeleri ertelendi mi?

0
Mücbir neden kapsamı dışındaki mükelleflerin Beyanları ile birlikte ödemeleri de mi ertelenmedi? 518 No.lu VUK genel tebliği ile mücbir sebep kapsamına alınmayan mükelleflerin vermesi gereken...

65 yaş üstü olan SMMM’lerin mükelleflerinin vergi sorumlulukları ertelendi mi?

0
VUK 518 Sayılı Genel Tebliği’nin 6/1-2- maddesine göre Kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma yasağında olan mali müşavirin mükellefleri de yararlanıyor mu süre uzatımından? Madde kapsamındaki...

Limited şirketlerde şirket ortaklarından en az bir tanesinin şirketi her konuda...

0
3 gerçek kişi bir araya gelerek 3 ortaklı bir limited şirket kurmak istemektedirler. Bu ortaklardan bir tanesini şirkete müdür olarak seçmek istemektedirler. Seçilen bu...

Aynı sigorta SGK müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde adres nakli yapılırsa yeni...

0
İstanbul içinde bir ilçeden başka ilçeye nakil olduk. Beş çalışanımız var ve SGK birimimiz değişmedi. 02.02.2020 tarihi itibariyle nakil tescil olduk ve personellerimizin 02.02.2020...

Türkiye SMMM ve YMM odaları birliğinin görevleri ve gelirleri nelerdir?

0
Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir. a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak. c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere...

Muhasebe meslek odalarının disiplin kurumları kaç kişiden oluşur? Görevleri nelerdir?

0
Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda üç, 50'den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda...

Muhasebe meslek odalarının yönetim kurullarının görevleri nelerdir?

0
Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel...