9.5 C
İstanbul
Cumartesi, 17 Nisan 2021 7:59
Ana sayfa Etiketler Sona

Etiket: sona

Yurt dışında başlayıp yurt içinde sona eren taşıma işleri KDV’den istisna...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 85373914-130-13274 17.04.2017 Konu : Uluslararası taşımacılıkta KDV İlgi (a) özelge talep formunuzda, Şirketinizin tam mükellef bir firma için yurtdışından yurtiçine mal...

Kar dağıtımı yasağı sona erdi!

0
Şirketler geçmiş yıl karlarını serbestçe dağıtabilecek. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 16.4.2020 tarihinde eklenen bir madde ile (Geçici 13'üncü madde) ile ge Sermaye şirketlerinin kar...

İşin sona ermesi nedeniyle işçi çıkarımının yasak olduğu aylarda işçi çıkışı...

0
10 gün önce şantiyemizde inşaat işinde kısa süreli çalışmak üzere işe aldığımız çalışanımızın, işin bitmesi nedeniyle çıkışını yapmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle işçi çıkarmanın yasak...

Evlilik nedeniyle işten çıkmak isteyen personelimizin işte çıkışını yapabilir miyiz?

0
9 ay önce evlenen bir çalışanımız evlilik nedeni ile işten ayrılmak istemektedir. Evlenme ile işten ayrılma Kovid yasakları dışında mıdır? 13 Kadın işçinin evlenmesi fesih...

Motorlu taşıtlar vergisini kimler gider yazabilir?

0
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama...

Motorlu taşıtlar vergisine tabi araçların tescilinin ve bildiriminin sorumlulukları kime aittir?

0
a) Trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri...

Motorlu taşıtlar vergisi aracın hangi özelliklerine göre tahakkuk eder?

0
Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi...

Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman tahakkuk eder ve ödenir?

0
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar...

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ne zaman sona erer?

0
Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde...

Kooperatiflerde Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu, Ortakları Genel Kurul Toplantısına...

0
Kooperatiflerde Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Ortakları Genel Kurul Toplantısına Çağırmaya Yetkili Midir? Kooperatifler Kanununun 98. maddesinin yollamasıyla gidilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun...