9.4 C
İstanbul
Cumartesi, 17 Nisan 2021 7:26
Ana sayfa Etiketler Sınırlandırma

Etiket: sınırlandırma

Anonim Şirket kuruluş sözleşmesinde nama yazılı payların devri sınırlandırılabilir mi?

0
A.Ş.’lerde şirket kuruluş sözleşmesinde nama yazılı payların devri sınırlandırılabilir mi? Sınırlandırılabilirse koşulları nelerdir? Esas mukavelenizde ön alım gibi bazı şartların belirlenmesi ile kısıtlamalar eklemenin düzenlemelere...

Anonim şirketlerde esas sözleşmenin içeriğinde neler olmalıdır?

0
Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. Esas sözleşmeye aşağıdaki...

Anonim şirketlerde asgari kaç ortak olmalıdır?

0
Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum,...

Anonim şirketlerde kuruluş belgeleri nelerdir?

0
Esas sözleşme, Değerleme raporları, Ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan...

Anonim şirketlerde en az sermaye tutarı nedir?

0
Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı...

Komandit şirketin iflasında komanditerin sorumluluğu nedir?

0
Şirket ve iflas hâlinde masası veya şirket alacaklıları, iflas etmiş bir komanditerin masasına başvururlarsa, bunların, müflis komanditerin kişisel alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur.   Kaynak: TTK Yasal...

Komandit şirketin iflasında komanditerin sorumluluğu nedir?

0
Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan alacaklarından dolayı komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler. Ortakların kişisel mallarına başvurulması hâlinde şirket alacaklılarının, ortakların kişisel...

Komandit şirketin iflasında ortaklar sorumlulukları nelerdir?

0
Bir komandit şirketin iflası hâlinde, şirket alacaklıları alacaklarını almadıkça, ortakların kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramaz. Komanditerlerin koydukları sermaye de şirket alacaklılarının birinci fıkrada yazılı olduğu...

Komandit şirketlerin yönetiminden sorumlu olan komanditerin sorumlulukları nelerdir?

0
Ticari mümessil, ticari vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin, şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemler nedeniyle iyiniyetli üçüncü...

Komandit şirketlerin denetimi kim tarafından yapılır?

0
Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanterleriyle bilançosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye yetkilidir. Komanditer,...