18 C
İstanbul
Perşembe, 27 Şubat 2020 16:46
Ana sayfa Etiketler Sınav

Etiket: sınav

Türkiye SMMM ve YMM odaları birliğinin görevleri ve gelirleri nelerdir?

0
Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir. a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak. c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere...

Muhasebe meslek odalarının disiplin kurumları kaç kişiden oluşur? Görevleri nelerdir?

0
Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda üç, 50'den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda...

Muhasebe meslek odalarının yönetim kurullarının görevleri nelerdir?

0
Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel...

Muhasebe meslek odalarının yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

0
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı...

Muhasebe meslek odalarının genel kurulları normal şartlarda ne kadar süreyle yapılır?

0
Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. Oda Yönetim...

Muhasebe meslek odalarının genel kurulunun görevleri nelerdir?

0
Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir. Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile...

Yeminli müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının gelirleri nelerdir?

0
Odaların gelirleri aşağıda gösterilmiştir. Odaya giriş ücreti, Yıllık üye aidatları, Yardım ve bağışlar, Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler. Meslek...

Yeminli müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının kuruluş şartları nelerdir?

0
Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları...

Yeminli mali müşavirlerin tasdik hakkı ve bu tasdikten doğan sorumlulukları nelerdir?

0
Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve...

Yeminli mali müşavirlik sınavı kimin tarafından yapılır? Sınav komisyonu kimlerden oluşur?

0
Yeminli malî müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazılı olarak yapılır. Maliye Bakanlığı bu sınavın adil, tarafsız ve mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri...