26.3 C
İstanbul
Pazar, 27 Eylül 2020 17:41
Ana sayfa Etiketler Sayı

Etiket: sayı

Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir?

0
 Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir? Genel kurulun devredilemez yetkileri şunlardır: Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. Topluluk denetçisi ile denetçilerin...

Limited şirket ortaklarının bağımlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı var mıdır?

0
Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat...

Limited şirketlerde hisse devirleri tescil edilir mi?

0
Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur. Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili...

Limited şirketlerde hissedarlar hisselerini devir edebilir mi?

0
Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri...

Limited şirketler pay defterini düzenlerken nelere dikkat etmelidir?

0
Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları...

Limited şirketlerde sermaye azatlımı yapılabilinir mi?

0
Esas sermaye, borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, ancak şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi hâlinde azaltılabilir.   Kaynak: TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan...

Limited şirketlerde rüçhan hakkı nedir?

0
 Şirket sözleşmesinde veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir. Genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla,...

Limited şirketlerin sermayesi artırılabilir mi?

0
Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir.   Kaynak: TTK Yasal...

Limited şirketlerin ana sözleşmesi değiştirilebilinir mi?

0
““Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. TTK’nın 621’inci madde hükmü saklıdır. “Şirket sözleşmesinde yapılan her...

Limited şirketlerin kuruluş aşamasında tescil ve ilanı nasıl yapılır?

0
Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil...