25.4 C
İstanbul
Pazar, 09 Ağustos 2020 22:48
Ana sayfa Etiketler Sayı

Etiket: sayı

Limited şirketlerde müdürler görevden alınabilinir mi?

0
Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını...

Limited şirketlerde müdürlerin devir edilmez görevleri nelerdir?

0
Limited şirketlerde müdürlerin devir edilmez görevleri nelerdir? Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki...

Limited şirketlerin yönetiminde birden fazla müdür olması durumunda şirketi kim yönetir?

0
Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya...

Limited şirketlerin yönetimi kimin tarafından yapılmaktadır?

0
Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm...

Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkından yoksunluk hangi hallerde ortaya...

0
Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar. Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden...

Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkı kimlere verilir?

0
Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkı kimlere verilir ve hesaplaması nasıl yapılır? Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde...

Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir?

0
 Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir? Genel kurulun devredilemez yetkileri şunlardır: Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. Topluluk denetçisi ile denetçilerin...

Limited şirket ortaklarının bağımlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı var mıdır?

0
Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat...

Limited şirketlerde hisse devirleri tescil edilir mi?

0
Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur. Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili...

Limited şirketlerde hissedarlar hisselerini devir edebilir mi?

0
Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri...