27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 14:40
Ana sayfa Etiketler Rekabet

Etiket: rekabet

Gümrük idaresince verilen dâhilde işleme izinleri için müracaat aşamasında gerekli bilgi...

0
Kimler dâhilde işleme izni/izin belgesi alabilir? Gümrük Kanunu'nun 110 uncu maddesi uyarınca dâhilde işleme izni 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin...

Dâhilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir?

0
Dâhilde İşleme Rejim tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir?  Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında...

Dâhili işleme kapsamında geçici ithal edilen bir ürün serbest dolaşıma girebilir...

0
Şartlı muafiyet sistemine bağlı Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün müdür? Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dâhilde işleme rejimi kapsamında...

Gümrük idaresine dâhilde işleme belgesi izni ve kapaması için müracaatı nasıl...

0
Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında verilen süre dışında ek süre alınması mümkün bulunmakta mıdır? Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep...

Dahilde işleme yurtiçi alımlarda uygulanır mı?

0
Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması mümkün müdür?  Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir....

Dâhilde işleme rejimi kapsamında İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün...

0
İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti ve Fire nedir? İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm...

Dahilde işleme rejimi nedir? Amacı ve uygulanan sistemler nelerdir?

0
Dahilde İşleme Rejimi nedir?  Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme...

Birliklerin haksız rekabetle mücadele kurulunun görev süresi ne kadardır?

0
Kurul üyelerinin görev süreleri Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.   Kaynak: 21.11.2007 Tarih 26707 Sayılı Resmî Gazete Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Odaların haksız rekabet kurulu kimlerden oluşur?

0
Kurul, biri Başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurul...

Serbest meslek odalarının haksız rekabeti önlemek için oluşturduğu kurul nedir?

0
Odalar ve Birlik kendi bünyelerinde mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde ve reklam ilke ve kurallarına uygun olarak yürütülmesinin temini ile bu Yönetmeliğin...