-1 C
İstanbul
Pazartesi, 08 Mart 2021 8:55
Ana sayfa Etiketler Rehin

Etiket: Rehin

İpotekli Alacak ve Temlik Kavramları

0
Stajyer Avukat Şükran Gizem Keskin g.keskin@ozgunlaw.com İpotek, Türk Medeni Kanunu’nun 881. ve 898. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hâlihazırda mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması kesin...

Türk ticaret kanuna göre gemi alacaklısının kanuni rehin hakkının kapsamı nedir?

0
Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkı verir Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez.bir sigorta sözleşmesine göre donatana...

Rehin cirosu ne demektir?

0
Rehin cirosu ne demektir? Ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat...

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve Kanunda Yapılan Son Değişiklikler

0
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve Kanunda Yapılan Son Değişiklikler Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonomiye daha fazla katılmaları ve ticari hayatı canlandırmaları için desteklenmeleri gerektiğinden;...

A.Ş. Yönetim Kurulları Kendi Paylarını Bedelsiz Alabilir mi?

0
1- A.Ş. YÖNETİM KURULLARI KENDİ PAYLARINI BEDELSİZ ALABİLİR Mİ? Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir. Yavru şirket, ana şirketin paylarını...

A.Ş. Kendi Paylarını Alabilir mi?

0
1- A.Ş.NİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ HANGİ HALLERDE GERÇEKLEŞİR? 1.1- Bir anonim şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin 1/10’nu aşan...

Kimler Noter Harcı Mükellefidirler?

0
1- NOTER HARCININ MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR? Noter harçlarını, harca mevzuu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle mükelleftirler. 2- NOTER HARÇLARI HANGİ BEDELLER VE ORANLAR ÜZERİNDEN ALINIR? Noter harçları...

Rehinli taşınır sicili nedir?

0
Rehinli taşınır sicili nedir? Resmî Gazete Sayı : 29935 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,...

Ticari işlemlerde rehin hakkı nasıl kurulur?

0
Ticari işlemlerde rehin hakkı nasıl kurulur? Resmî Gazete Sayı : 29935 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  BİRİNCİ...

Maden Ruhsatının İptali Halinde Arama Giderleri İle Devlet Katkısı Ödemeleri Ne...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Olumsuz sonuç alınan maden ruhsatının iptalinde arama giderleri ile Devlet katkısı ödemelerinin ne zaman gider yazılacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz...