26 C
İstanbul
Perşembe, 24 Haziran 2021 21:28
Ana sayfa Etiketler Pay sahibi

Etiket: pay sahibi

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının İptali Şartları

0
Erol TÜRK Avukat eturk@3ehukuk.com Özet: Anonim şirketlerin en yetkili organı genel kuruldur. Olağan genel kurul her faaliyet döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde yapılır. Gerektiğinde genel kurul...

Anonim Şirketlerin Denetimi

0
Erol TÜRK Avukat eturk@3ehukuk.com Özet: Anonim şirketlerin denetlenmesi 6102 sayılı yeni Ticaret Kanununun 397 – 406 maddelerinde düzenlenmiştir. Anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun Finansal tablolarının denetçi tarafından,...

Sermaye artırımında toplantı ve karar nisabı nedir?

0
%51 Paya sahip müdür ortak ve %49 paya sahip diğer ortaktan oluşan sigorta acente faaliyeti yapan limited şirkette geçmiş yıllardan biriken karların ortaklara dağıtılmayıp...

A.Ş. İle Denetçi Arasında Görüş Ayrılığı Olması Halinde Ne Yapılmalıdır?

0
1- A.Ş. İLE DENETÇİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR? 1.1- Anonim şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yıl sonu hesaplarına, finansal tablolarına...

A.Ş.lerde En Küçük Pay Nedir?

0
1- A.Ş.LERDE EN KÜÇÜK PAY NEDİR? 1.1- Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî...

Genel Kurul Kararının İptali Hangi Hallerde İstenebilir?

0
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ HANGİ HALLERDE İSTENEBİLİR? 1- Toplantıda hazır bulunup muhalif kalanlar, 2- Hazır bulunsun/bulunmasın, muhalif kalsın/kalmasın, 3- Çağrının usulüne uygun yapılmadığını, 4- Gündemin gereği gibi ilan...

Genel Kurul Kararlarının Geçersiz Olduğu Durumlar Nelerdir?

0
Şirket pay sahibinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını kaldıran veya sınırlandıran kararlar; 1- Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran...

Şirketlerde Pay Sahibinin Hangi Hallerde Oy Hakkı Sınırlanır?

0
Şirketlerde; 1- Şirketle kişisel iş veya işlem yapılması hakkındaki müzakerelerde, 2- Kendisi ve yakınları hakkındaki müzakerelerde, 3- Bu kişilerin ortağı oldukları şahıs şirketleri hakkındaki müzakerelerde, 4- Bu kişilerin...

Hangi Hallerde Şirket Pay Sahibi, Genel Kurulda Özel Denetçi Bulunması İçin...

0
ŞİRKET PAY SAHİBİNİN GENEL KURULDA ÖZEL DENETİM TALEBİ İÇİN HANGİ DURUMLARIN OLUŞMASI GEREKMEKTEDİR? Her pay sahibi GENEL KURUL’dan özel denetim talebinde bulunabilir. 1- Özel denetim, pay...

A.Ş. Hissedarının Sermaye Ödeme Borcu Nedir?

0
1- A.Ş. HİSSEDARININ SERMAYE ÖDEME BORCU NEDİR? Kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle pay sahibine, pay bedelini veya payın itibarî değerini aşan primi ifa dışında...