23 C
İstanbul
Perşembe, 11 Ağustos 2022 12:31
Ana sayfa Etiketler Oranları

Etiket: oranları

Lokantalar hangi durumda KDV’yi yüzde kaç olarak uygulayacak?

0
Lokanta tantuni üzerine perakende satış yapan bir mükellefim var, KDV oranını uygularken içeride ki hizmette ve müşteriye teslim ederken ki KDV oranları ne olmalıdır?

Emlak Vergisi Oranları

0
Emlak vergisi hangi oranlarda alınmaktadır? Konut İşyeri Arsa Arazi Büyükşehir belediyesi dışındaki yerlerde Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1 Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlarda Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2   Emlak Vergisinin konusuna giren...

Sadece temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları mı %1’e düşürüldü?

0
5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları mı %1’e düşürüldü? Düzenleme öncesi KDV oranı %8 olup, %1’e indirilmeyen herhangi...

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

0
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef...

KDV Oranları Listesi

0
K.D.V. Oranları KDV Oranları Listesi KDV Oranı %8'e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2008 Tarihinden Geçerli...

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları (Tam ve...

0
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Kesinti Oranları (Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler İçin Geçerli Kesinti Oranları) İlgili Madde Açıklama Oran GVK Geç....

Gelir Vergisi Tevkifat (Kesinti/Stopaj) Oranları

0
3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar,...

Yeniden Değerleme Oranları

0
  YILLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 2021 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:533) % 36,20 2020 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:521) % 9,11 2019 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:512) % 22,58 2018 Yılı...

Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

0
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme 25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında % 48 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında % 36 412...

Kredi sağlamak üzere kurulan kurumlarda kurumlar vergisi muafiyeti ve yurt dışından...

0
Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde...