22.2 C
İstanbul
Salı, 14 Temmuz 2020 10:53
Ana sayfa Etiketler Onay

Etiket: onay

Dernekler yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerini yaptırmak zorunda mıdır?

0
Bilanço usulüne tabi derneklerin yevmiye defterinin kapanış tasdiki yapılması zorunlu mudur? Dernek tüzel kişiliğinin yevmiye defterinin kapanış onayı yapılması zorunlu değildir. 2019 yılında işe başlayan şirket...

SGK sisteminden İptal ve Ek bildirge onayı nasıl yapılır?

0
Teknopark bölgesinde faaliyet gösteren bir firmayız. 2020/02 Döneminde Ar-Ge harici destek personeli 1 kişi sehven 5746 kanun kapsamında bildirim yapılmıştır. Düzeltme için uygulanacak ceza...

İşveren virüs salgını dolayısıyla personellerini ücretiz izine çıkarabilir mi?

0
Ücretsiz izin için kolaylık getirildi mi? Yani işçinin onayı alınmaksızın yapılabilir mi? 7244 sayılı kanun ile; GEÇİCİ MADDE 24 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş...

Mücbir sebep kapsamındaki firmalara tevkifatlı fatura düzenlenebilir mi?

0
Mücbir sebepten yararlanan kurumlar vergisi mükellefi 518 no.lu VUK Tebliğine göre KDV +Muhtasar beyannamelerini uzatılan süreleri beklemeden GİB'e yükleyip onaylayabilir mi? Onaylarsa Ortaya çıkan...

E-Serbest meslek makbuzu düzenleyebilmek için entegratör onay tarihimi yoksa başvuru tarihinden...

0
E-SMM tanzim edebilmek için 28.02.2020 tarihinde e-imza alıp ilgili makama aynı gün başvuru yaptım. 02.03.2020 tarihinde onay geldi. Serbest Meslek makbuzu ücretin alındığı gün...

İstirahat raporlarını sistem üzerinden işverenler kaç gün içinde onaylamalıdır?

0
Çalışanların istirahat raporları işbaşı tarihinden itibaren kaç gün içinde sisteme girilmelidir? Bildirimin, www.sgk.gov.tr internet sayfasındaki e-SGK / İŞVEREN / Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi (https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do) ekranından,...

Turizm payı beyannamesini üç aylık dönemde bildirenler ilk beyannamelerini ne zaman...

0
Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31.1.2020 günü saat 23.59’a kadar...

Turizm payı beyannamesinde düzeltme beyannamesi verebilecek miyiz?

0
Süresi içinde veya süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik...

Süresinde ödenmeyen turizm payı beyannamesinin takip ve tahsili nasıl yapılacaktır?

0
Turizm Payı Beyannamesi süresi içinde verilmesine rağmen beyannamenin verildiği ayın son günü saat 23.59’a kadar turizm payının ödenmemesi hâlinde turizm payı vergi dairesi tarafından,...

Turizm payı beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişinin düzenlenmesi nasıl yapılacaktır?

0
Elektronik ortamda gönderilen Turizm Payı Beyannameleri, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Turizm Payı Beyannamesinde, turizm payının tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi...