27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 14:15
Ana sayfa Etiketler ölçek

Etiket: ölçek

Kosgeb tarafından verilen geri ödemeli desteklerde aranan şartlar nelerdir?

0
  (1 ) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda;...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir...

0
  İşletme, Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici tarafından hazırlanan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun ve...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere erken ödeme yapabilir...

0
Yatırım projesi başvurusu aşamasında İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programının yatırım projesi sürecince izleme süreci...

0
İzleyici tarafından 4 (dört) aylık dönemlerde İşletmeden Sorumlu Personel eşliğinde işletme ziyaret edilerek izleme yapılır ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formu...

Kosgeb tarafından teknoloji destek programı onaylanan bir projenin değerlendirilmesi ve izlenmesi...

0
Uygulama Birimi tarafından Kurulda destekleme kararı alınan yatırım projesi orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında ise İzleyici ve Koordinatör belirlenir. Yatırım projesi orta-...

Kosgebin teknoloji destek programında işletmelere verdiği desteğin süresi ne kadardır?

0
  Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuz altı) aydır. İşletmenin talep etmesi halinde, Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir....

Kosgebin teknoloji destek programında işletmelere verdiği pazarlama ve tanıtım desteğinin içeriği...

0
  Yatırım projesine konu ürünün yazılı ve görsel medyada tanıtımına ilişkin giderlerine, yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerine, broşür/katalog basımı,...

Kosgebin teknoloji destek programında işletmelere verdiği eğitim ve danışmanlık desteğinin içeriği...

0
  Eğitim giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim...

Kosgebin teknoloji destek programında işletmelere verdiği personel ücret gideri desteğinin içeriği...

0
  Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlangıç tarihinden itibaren son 4 (dört) ay içinde İşletmede...

Kosgeb’in teknoloji destek programında işletmelere verdiği yazılım gideri desteğinden içeriği nedir?

0
  İşletmeye, yatırım projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı...