12.7 C
İstanbul
Pazartesi, 27 Ocak 2020 21:23
Ana sayfa Etiketler Maliye

Etiket: maliye

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 26 Kasım 2019

0
26 Kasım 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30960 YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığından: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve...

Yurt dışında serbest bölge kurulmasına kim karar verebilir?

0
Yurt dışında serbest bölge kurulmasına kim karar verebilir?  3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12’nci maddesinde yer...

Serbest bölgelerde işletme sözleşmeleri yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı nasıl yapılır?

0
Serbest bölgelerde işletme sözleşmeleri yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı nasıl yapılır? İşletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından işletme sözleşmesinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması...

Serbest bölgelerdeki uygulama yönetmeliği neleri düzenlemektedir?

0
Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcılara verilecek, faaliyet ruhsatları ve iptali, bunların sınai ve ticari...

Serbest bölgelerde çalıştırılacak personellerin çalışma ve sosyal güvenlik esasları nelerdir?

0
Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte belirlenir. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri...

Serbest bölgelerdeki ödemeler hangi para birimi üzerinden yapılır?

0
Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından...

Serbest bölgelerin işletmesinden elde edilen gelirler nelerdir ve bu gelirler nereye...

0
Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden; Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı tahsil edilecek ücretler Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1...

Serbest bölgelerdeki muafiyet ve teşvikler nasıl belirlenir?

0
Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenmiş, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve...

Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

0
Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. Soru … adı altında faaliyet gösteren dernek tarafından… Mahallesinde yaptırılacak olan yatılı...

Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim...

0
Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır? Akaryakıt istasyonlarında bulunan market işletmelerinin (akaryakıt istasyonu tüzel kişiliğine sahip...