10 C
İstanbul
Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:10
Ana sayfa Etiketler Mahsup

Etiket: mahsup

Vergi dairesinden olan alacaklarımızı farklı kurumlardaki borçlarımıza mahsup edebilir miyiz?

0
2018 Yılında Geçici vergiden dolayı iade alacağımız olan tutarı Gümrük ve Sgk borçlarına mahsup yapabilir miyiz? Hayır. Vergi dairesine olan borçlara mahsubu talep edilebilir. 7194 sayılı...

Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden, yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl kârından...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125-3132 05/12/2012 Konu : Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden, yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl kârından ayrılan olağanüstü yedek...

%5’lik vergi indiriminin muhasebe kaydı nasıl yapılır?

0
2020 Yılında şirketimize tahakkuk etmiş dava konusu olan KDV ve vergi ziya borçları için yapılandırma talebinde bulunduk ve aynı zamanda vergiye uyumlu mükellef %...

İş görmezlik ödeneği personellerin ücretlerinden mahsup edilir mi?

0
İş görmezlik ödeneğinin prim borçlarına mahsup protokolünü imzalayarak kuruma vermek istiyoruz. Ama tereddüt ettiğim konu var. Biz bordromuzda rapor alan personelin maaşını tam ödüyoruz....

Defter beyan sistemi üzerinden oluşturulan geçici vergi beyannamelerine müdahale edebilir miyiz?

0
2021/3.dönem aşağıdaki bilgiler ile geçici vergi beyannamesi yaparken Ticari kazanç: 6.576,91 TL Serbest meslek kazancı: 35.239,53 TL Kesilen Gelir Vergisi: 12.742,50 TL Geçici Vergi Matrahı: 41.816,44 TL Hesaplanan...

Geçici vergi dönemlerinde mahsup etmediğimiz geçmiş yıl zararlarını kurumlar vergisinde mahsup...

0
Geçici vergi beyannamesinde mahsup etmediğimiz geçmiş yıl zararını dönem sonu kurumlar vergi beyannamesinde mahsup edebilir miyiz? Dönem sonunda mahsup edersek haliyle vergi iadesi çıkıyor....

Kurumlar matrah artışı yapan firmalar geçmiş yıl zararlarının yarısını mı kullanabilir?

0
Firmamıza 2016-2017-2018 yılları KDV ,2018 yılın da kurumlar matrah artırımı yaptık. 2019 ve 2020 yılı zararı vardır. Kurumlar matrah artışından dolayı bu 2 dönem...

Gelir vergisi mükellefleri yurt dışından elde etmiş olduğu gelirleri yıllık gelir...

0
Türkiye’de ticari kazanç nedeniyle gelir vergisi tam mükellefi olan gerçek kişi yurt dışında elde etmiş olduğu ticari kazancını gelir vergisi beyannamesinde nasıl beyan edecektir?  GV...

Yıl içerisinde faturalarda kesilen gelir vergisi stopajı geçici vergi dönemlerinde mahsup...

0
Faturadan kaynaklı gelir vergisi stopaj alacakları geçici vergi beyanında nasıl mahsup edilir? Dönem içinde kesilen(tevkif) edilen vergiler Geçici vergi beyannamesindeki Vergi bildirimi sayfasındaki "Mahsup edilecek...

Devletten olan alacaklarımızın vergi borçlarımıza mahsup edilmesi durumunda nasıl bir muhasebe...

0
Daha önceki inşaatlarımız için tapu harcı iadesi aldık. Bizim elimize ulaşmadan stopaj borçlarımızdan düşülmüş. 05/2021, 06/2021, 07/2021 dönemine ait borçlarımıza mahsup edilmiş. Bununla ilgili...