7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:38
Etiketler Mahsup

Etiket: mahsup

Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri geçmiş yıl karlarını...

Bilanço usulü gelir vergisi mükellefi geçmiş yıl karlarını 331'li hesapla kapatabilir miyiz? Gelir vergisi mükellefleri 131-331 hesapları kullanılamaz. Ödenen gelir vergisi şahsi vergidir. Kar kasadan çekilir...

Genç girişimci istisnası alan kişi geçmiş yıl zararlarını beyannamesinde gösterebilir mi?

Genç girişimci istisnasından yararlanan mükellefim 2017 de 15.000 TL zarar etti. 2018 yılında da Genç girişimci istisna hakkı devam ediyor. 2018 gelir vergisinde mahsup edilecek...

Devir Alınan Fabrikaların Birleşmeden Dolayı Devreden Zararlarının Mahsubu Yapılır Mı?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Devralınan şirkete ait fabrikanın kiraya verilmesi halinde zarar mahsubu hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2012 yılında… A.Ş. ile… AŞ’yi kül...

Gelir vergisinden doğan iade vergi alacağım için nereye nasıl başvuru yapmam...

İşyeri ve mesken kira gelirleri olan bir kişinin, kendisi de kirada oturuyor. Gerçek gider yöntemini seçerek ödediği kirayı gider gösteriyorum. Ödediği kira yüksek olduğu için kendisinin...

Faaliyetine son vermiş serbest meslek mensubu yıllık gelir vergisinden doğan alacağını...

31/12/2018 tarihinde kapanış yapmış bulunan meslek mensubu, mart ayında onaylanan yıllık gelir vergisi beyannamesinde doğan vergi alacağını borçlarından mahsup etmek istediğinde kapanmış olması bir...

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

Nevi Değiştiren Şirketin Kıst Dönemdeki Zararları, Takip Eden Vergi Beyannamelerinde İndirim...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu...

Yurt Dışı Şube Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi Halinde Zarar Kurum Kazancından İndirim...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2013 yılında yurt...

Vefat eden kişi için ödenen stopajlar varisleri tarafından kira geliri beyanında...

Limited şirket olan mükellefimizin mülk sahibi öleli 1 yıldan fazla olmuş. Bize bildirilmediği için stopaj ölen kişi adına beyan edildi, beyan edilen bu stopajlar...

İlave eleman teşvikinde her hangi bir kuruma başvuru yapmama gerek var...

1 Şubat 2019’dan sonra işe girecek elemanların Sgk ücret desteğiyle ilgili kabul edilen kanunla ilgili herhangi bir yere başvuruluyor mu? Bu kanuna uygun eleman...