17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:25
Etiketler Mahsup

Etiket: mahsup

Şirketlerde ortaklara borçlar ve alacaklar hesapları yılsonlarında bakiye verir mi?

Şirketlerde aynı ortağın hem alacaklı hem borçlu olunduğu durumlarda 131 hesaba adat uygulaması nasıl yapılacak? 131/331 mahsubu yapılır mı? Hangi aralıklarla bunu yapmamız lazım? 31.12...

Vergi dairesindeki işlemlerin zaman aşım süresi nedir?

Vergi dairesindeki işlemlerin zaman aşım süresi nedir? Çalıştığım şirkette geriye dönük KDV iadesi alma çalışmalarına başladım. 2013 yılı KDV iadesi talebini 11.12.2018 yılında internet ortamında...

Zirai kazançlardan kesilen vergiler başka kazançların vergisinden mahsup edilebilir mi?

Zirai kazançlardan kesilen vergiler başka kazançların vergisinden mahsup edilebilir mi? Serbest meslek erbabıyım aynı zaman da zirai kazancım bulunmaktadır. Zirai kazanç kaynağında vergi ödemesi yapılmış....

Vergi dairesinden alacağımı başka bir firmanın vergi dairesi borcuna karşılık mahsup...

İki serbest meslek mensubunun yıllık gelir vergisi beyannamesi sonuçlarına göre birinin ödemesi gereken bir borcu var ve diğerinin ise alacağı var. Alacağı olanın alacağını...

Yıllara sari işlerde düzenlenen stopajlı faturalara istinaden ödenen stopaj tutarlarını mahsup...

Yıllara sari inşaat işlerinde matrah üzerinden %3 stopaj ve 3/10 tevkifatlı KDV faturası mı kesmeliyiz? Ödenen stopajı mahsup yapma hakkımız bulunuyor mu?   Elbette mahsup isteme hakkı...

Yurt Dışı Şube Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi Halinde Zarar Kurum Kazancından İndirim...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2013 yılında yurt...

Nevi Değiştiren Şirketin Kıst Dönemdeki Zararları, Takip Eden Vergi Beyannamelerinde İndirim...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu...

Gelir vergisinden doğan iade vergi alacağım için nereye nasıl başvuru yapmam...

İşyeri ve mesken kira gelirleri olan bir kişinin, kendisi de kirada oturuyor. Gerçek gider yöntemini seçerek ödediği kirayı gider gösteriyorum. Ödediği kira yüksek olduğu için kendisinin...

Geçmiş yıl karları dönem zararından mahsup edilir mi?

2017 Yılında kurulan Limited şirketimiz yılı 6.440 TL karla kapatmıştır. Çıkan kar dağıtılmamıştır. 2018 yılında şirketimiz 9.360 TL zarar etmiştir. Dağıtılmayan kar çıkan zarardan mahsup...

Devir Alınan Fabrikaların Birleşmeden Dolayı Devreden Zararlarının Mahsubu Yapılır Mı?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Devralınan şirkete ait fabrikanın kiraya verilmesi halinde zarar mahsubu hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2012 yılında… A.Ş. ile… AŞ’yi kül...