25.7 C
İstanbul
Pazartesi, 10 Ağustos 2020 21:40
Ana sayfa Etiketler Kuruluş

Etiket: Kuruluş

Sağlık şirketleri hizmetleri karşılığında hangi belgeleri düzenler?

0
Sağlık hizmeti vermek üzere tek kişilik limited şirket kuracağız. Kurulacak şirket hizmet verdiği kişilere verdiği hizmet karşılığında vereceği belgeyi nedir? Hizmet veren sağlık şirketi Fatura...

Mücbir sebep kapsamında olan bir firma kamu kurumlarına yapmış olduğu tevkifatlı...

0
Personel ve öğrenci taşıma hizmeti veren bir firma, 2020 Nisan ayında vermiş olduğu hizmete karşılık düzenleyeceği satış faturasında, tevkifat uygulaması yapacak mıdır? Hizmeti verdiği...

Boş bir araziyi şirket merkezi olarak gösterip bu arazide şirket kuruluşu...

0
Bursa da boş bir arazi satın alınmış olup bu arazi üzerinde ceviz ağaçları dikeceğiz. Tarımsal ürünler yetiştirilip satılacak, ayrıca kumaş hayvanları ticareti yapacağız. Boş...

Firma kuruluşundan önce alınan ürünlere ait faturalar firmaya kayıt edilir mi?

0
İki şahıs internetten takı satışı yapmak için adi ortaklık kuracaklar. Adi ortaklık 10 gün içinde kurulacaktır. Ortaklık kurulmadan önce bir yerden takı alıyorlar. Bu...

Nakdi sermaye ödemesini ayni sermaye ile yapabilir miyiz?

0
500.000 TL sermayeli Limited şirket kuruluşu yaptım. Sermaye nakden taahhüt edilmişti. Ancak ortak otomobilini şirkete sermayenin bir kısmı olarak vermek istemekte. Bu şekilde bir...

Ana gayrimenkulün arsası ile birlikte yok olması veya kamulaştırılması durumunda kat...

0
Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez. Sicil...

Apartman yöneticileri defter tutmak ve bunları saklamak zorunda mıdır?

0
Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32’nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya...

Apartman yöneticilerinin genel yönetim işleri nelerdir?

0
Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; Ana gayrimenkulün...

Kat malikleri kurulu yöneticiyi nasıl seçer?

0
Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim...

Kat malikleri kurulu toplamasında her kat maliki kaç oy kullanabilir?

0
Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için...