8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:15
Etiketler Kuruluş

Etiket: Kuruluş

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında...

10 Şubat 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30682 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE...

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında...

25 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30666 YÖNETMELİK   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE...

Adi Ortaklık firması için kurumlar vergisi mükellefiyeti açılır mı?

Limited şirket ile şahsın adi şirket kurması için şartlar nelerdir? Hangi vergi yükümlülüklerine tabi olurlar? Ve vergi dairesindeki açılış için neler gereklidir?   Adi şirket türünde...

Şahıs firmasını A.Ş.’ye dönüştürürken sermayenin ¼’ünü bloke edecek miyiz?

...Şahıs firmasını nevi değişikliği ile (1 kişilik) A.Ş dönüştüreceğiz. 1-)Sermaye en az 50.000 1/4 tescilden önce nakden ödenmiş bankada bloke edilecek kalan kısmı tescili izleyen...

Yeni kurulan işletmenin defter açılış tasdikleri ne zaman yapılmalı?

…Aralık 2018'de kurulmuş olan İktisadi işletmenin resmi defterleri açılış tasdikleri yine bu ay içinde mi yaptırılmalı? İşe başlamadan önce tasdik edilmeli ifadesi ile faaliyete...

Yeni şirket kuruluşu ve şube açılışını eş zamanlı yapabilir miyiz?

…Yeni şirket açılışında eş zamanlı olarak şube de açabilir miyiz? Şirket kuruluşu olmadan şube açılışı olması imkânı bulunmamaktadır, öncelikle tüzel kişiliğin tescili gerekir ki defterleriniz...

Sosyal Tesis ve Eğitim Merkezleri Bünyesinde Faaliyet Gösteren Misafirhane Hizmetleri Vergilendirilir...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Kamu personeline verilen konaklama ve konaklama yanında zaruri ihtiyaçlar olan kahvaltı ve yemek hizmetinin vergilendirilmesi. … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… Vergi kimlik numaralı...

Kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişiklik işlemleri ile kurucu ortak sayıları ve...

2 Temmuz 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30466 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,...

Kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri ile kurucu ortak sayıları...

23 Kasım 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30604 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE...

Şirket kuruluşunda defter tasdikini noter yapmayacak

Şirketin ilk kuruluşunda yasal defterlerin tasdikini artık noterler yerine Ticaret Sicil Memurlukları yapacak. 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 493 sıra...