27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 14:02
Ana sayfa Etiketler Küçük

Etiket: küçük

Cirosu 70.000 TL olan bir firmanın Verbis sistemine kaydolması gerekir mi?

0
Satış cirosu 70.000 olan ürettiği malların küçük oranda İnternetten de satışını yapan firma VERBİS’e kaydolmak zorunda mıdır? Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali...

5746 sayılı AR-GE kanunun kapsamında destek alan firmaların kanun şartlarına uyumluğunun...

0
5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. 5746 sayılı...

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teknogirişim sermaye desteği nedir?

0
Teknogirişim sermayesi desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak...

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan sigorta prim desteğinin kapsamı nedir?

0
Sigorta primi desteği:  Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi...

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin kapsamı nedir?

0
Gelir vergisi stopajı teşviki:  Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme...

5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan AR-GE tasarım indirimin kapsamı nedir?

0
Ar-Ge ve tasarım indirimi:  Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan...

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklenmesi amacıyla çıkarılan kanun kapsamı ve...

0
5746 sayılı Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve...

Kosgeb tarafından verilen geri ödemeli desteklerde aranan şartlar nelerdir?

0
  (1 ) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda;...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir...

0
  İşletme, Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici tarafından hazırlanan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun ve...

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere erken ödeme yapabilir...

0
Yatırım projesi başvurusu aşamasında İşletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye...