9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 19 Nisan 2021 6:57
Ana sayfa Etiketler Koşulları

Etiket: koşulları

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Koşulları

0
Nakdi Ücret Desteği Tanımı Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları...

Tecilli Alacaklar için yapılandırma koşulları ve örnek hesaplama tablosu

0
Tecilli Alacaklar 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde “a) 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun...

Önceki (2018) Matrah Artırımının Koşulları neydi?

0
7143 Sayılı Kanunu ile getirilen Matrah ve Vergi Artırımına ilişkin açıklamalar (Matrah Affı) Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin...

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan sigortalılara sağlanan erken emeklilik hakları nelerdir?

0
Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan sigortalılara sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerinin bazı özellikleri nedeniyle farklı düzenlemeler öngörülmüştür. Bu sigortalıların yararlanacakları hakları tespit etmede sigortalı olarak...

Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurusu ortak koşulları nelerdir?

0
Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurusu ortak koşulları nelerdir? Gümrük Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulları sağlayan ve kapsamlı teminatta indirim veya teminattan...

İthalatta Basitleştirme izni başvuru genel koşulları ve istenen belgeler nelerdir?

0
Basitleştirme izni başvuru genel koşulları ve istenen belgeler nelerdir? Basitleştirmelere ilişkin izinlerin verilebilmesi için başvuru sahibinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak, b)...

İş Kaybı Tazminatından Yararlanma Koşulları Nedir?

0
İş Kaybı Tazminatından Yararlanma Koşulları  -Özelleştirme nedeniyle işsiz kalmak, -Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşta hizmet akdi kesintisiz en az 550 gün devam etmek, -Hizmet akdinin feshinden sonraki 30...

Fazla çalışma/mesai süresi, koşulları, sınırı, yüzdeleri, tutarı

0
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut...