15.5 C
İstanbul
Çarşamba, 03 Haziran 2020 1:52
Ana sayfa Etiketler Komisyon

Etiket: komisyon

Türk Eximbank tarafından stok finansman desteği verilecek..

0
Türk Eximbank tarafından yapılan “Stok Finansman Destek Paketi” başlıklı duyuruda, mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımıza,...

Mücbir sebep kapsamında olmanıza rağmen sorgulamada olmadığınızı görüyorsanız yapmanız gerekenler nelerdir?

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2020/3  Bilindiği gibi, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 518...

KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti işletme başına...

0
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak...

Sigortacıların düzenlemiş olduğu komisyon belgesinin B formunda bildirimini yapacak mıyız?

0
Sigorta acentesi mükellefime sigorta şirketinden aylık düzenlenen sigorta komisyon gider belgesini gelir olarak kaydetmekteyiz. 5.000 TL üzeri komisyon gider belgesini B formunda bildirmeli miyiz?...

2019 yılına ait 2020 yılında elimize ulaşan komisyon faturalarının KDV’sini kullanabilir...

0
İnternetten satış yapan firmamıza 2019 Aralık tarihli komisyon faturaları henüz geldi. Bu faturaları 2020 Mart ayında giderleştirip KDV’sini indirim konusunu yapabilir miyiz? KDV indirilir. Gider...

Serbest meslek erbapları işleri ile ilgili kullandıkları pos cihazlarının komisyon kesintilerini...

0
Serbest meslek erbabı doktor pos cihazı banka komisyon ücretini gider olarak kayıt edebilir mi?  Kayıt edebilir.   Hastanede görev yapan ve limited şirketi olan bir doktor...

Türkiye SMMM ve YMM odaları birliğinin görevleri ve gelirleri nelerdir?

0
Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir. a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak. c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere...

Muhasebe meslek odalarının disiplin kurumları kaç kişiden oluşur? Görevleri nelerdir?

0
Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda üç, 50'den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda...

Muhasebe meslek odalarının yönetim kurullarının görevleri nelerdir?

0
Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak. Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel...

Muhasebe meslek odalarının yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

0
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı...