8.6 C
İstanbul
Salı, 05 Aralık 2023 1:12
Ana Sayfa Etiketler Komandit şirket

Etiket: komandit şirket

SMMM ve YMM’ler Ticaret Şirket Ortağı Olabilir mi?

0
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M.) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Y.M.M.) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.   Buna göre; 1- Yönetmeliğin 43.Maddesinde – Ticari Faaliyette...

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazançların Hesaplanması

0
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazançların Hesaplanması YÖNTEMLERİ 1- EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ NEDİR? İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin...

TTK ‘ya Göre Kollektif Ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı Nasıl Olmalıdır?

0
1- TTK’YA GÖRE GERÇEK KİŞİ TACİRİN TİCARET UNVANI NASIL OLMALIDIR? Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46’ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak...

TTK’ya Göre Kaç Tür Ticaret Şirketi Vardır?

0
1- TTK’YA GÖRE KAÇ TÜR TİCARET ŞİRKETİ VARDIR? Ticaret şirketleri; 1.1- Kollektif Şirket, 1.2- Komandit Şirket, 1.3- Anonim Şirket, 1.4- Limited Şirket 1.5- Kooperatif Şirketinden, ibarettir. ***Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket...

TTK ‘ya Göre Tür Değiştirme Halinde Tescil Nasıl Yapılır?

0
1- TÜR DEĞİŞTİRME HALİNDE İNCELEME HAKKI KİME AİTTİR? İnceleme hakkı şirkette; 1.1- Tür değiştirme planını, 1.2- Tür değiştirme raporunu, 1.3- Son 3 yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel...

Adi Ortaklık Payı Kısmi Bölünme İşlemine Konu Edilir mi?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Adi ortaklık payının kısmi bölünme işlemine konu edilip edilmeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ......... tarafından açılan ihalede ............ Arsa Satışı...

Birleşmenin Ticaret Siciline Tescili Ne Şekilde Yapılır?

0
1- TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ GENEL KURULDA NASIL ONAYLANIR? Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme sözleşmesi genel kurulda; 1.1- Türk Ticaret Kanunu’nun 421’inci maddesinin beşinci...

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tür Değiştirmeleri Ne Şekilde Olur?

0
1- TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME NEDİR? Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. 2- TTK’YA GÖRE TÜR DEĞİŞTİREN ŞİRKET TÜRLERİ HANGİLERİDİR? 2.1- Bir...

İş Başlama Bildirimini Kimler Ne Zaman Yapmalıdır?

0
1- KİMLER İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ YAPMAKLA MÜKELLEFTİRLER? İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır: 1.1- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, 1.2- Serbest meslek erbabı, 1.3- Kurumlar vergisi...

Komandit Şirketlerde Şirketi Temsil Etme Yetkisi Kime Aittir?

0
1- KOMANDİT ŞİRKETLERDE ŞİRKETİ TEMSİL ETME YETKİSİ KİME AİTTİR? 1.1- Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve...