1.2 C
İstanbul
Çarşamba, 22 Ocak 2020 5:35
Ana sayfa Etiketler Kısmi

Etiket: kısmi

Suriye uyruklu işçiyi part-time olarak çalıştırabilir miyiz?

0
Çalışma iznine sahip Suriyeli bir işçiyi, part-time olarak 15 günlük çalıştırabilir miyiz? Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin...

Kısmı istihdam kapsamında çalışan bir kişinin eksik sigorta günleri kimin tarafından...

0
Firmamızda haftada 1 veya 2 gün olmak üzere ya da aylık 5 veya 6 günü geçmemek üzere puantaj usulü çalışacak olan bir personeli istihdam...

Yabancı uyruklular için SGK Eksik gün nedenlerine 26-Kısmi istihdama izin verilen...

0
SGK DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı...

İş sözleşmesinin feshine işçi itiraz edebilir mi?

0
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay...

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıl olmalıdır?

0
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli...

İş sözleşmesinin feshinde hangi haller haklı sebep sayılmaz?

0
Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak İşyeri sendika temsilciliği yapmak Mevzuattan veya sözleşmeden...

İşveren iş sözleşmesini fesih ederken geçerli bir sebep sunmak zorunda mıdır?

0
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...

İş sözleşmelerini işveren bildirim süresince tazminat ödeyerek fesih edebilir mi?

0
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu...

İş sözleşmelerinin bildirimli fesih süreleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar...

Takım sözleşmesi ile oluşan iş sözleşmesi nedir?

0
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri...