3.7 C
İstanbul
Çarşamba, 01 Şubat 2023 0:18
Ana sayfa Etiketler Iştirak

Etiket: iştirak

Şirketlerin iştiraklerinden elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisnasına ilişkin açıklamalar

0
1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'ndeki iştirak kazançları istisnası ... 5.1. İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları...

İştirak Nedir?

0
İştirak

Kurumlar Vergisi İştirak Kazançları İstisnası

0
1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ... 5.1. İştirak kazançları istisnası Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul...

0
GVK 311 No.lu Tebliğ ... Yasal düzenleme MADDE 16 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “… Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre...

Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan...

0
5520 sayılı Kanunun 7061 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi uyarınca; Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde...

Yurt dışından elde edilen iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden...

0
KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanabilmek için; İştirak...

Kurumlar Vergisinde İştirak Kazançları İstisnasına İlişkin Açıklama ve Örnek

0
KVK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre, kurumların; Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,  Tam...

Milli müsabakalara iştirak eden personelin elde etmiş olduğu ücrette gelir vergisi...

0
Milli müsabakalara katılan hizmet erbabının ücret istisnası ile engelli vergi indirimi   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-120.03.05.06-E.141873 19.04.2019 Konu : Milli müsabakalara katılan hizmet...

Türkiye’deki A.Ş.’nin Yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin KV istisnası

0
Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin istisna Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın elde...

Yurt dışındaki inşaat işlerinde iştirak kazanç istisnası uygulaması

0
Yurt dışındaki inşaat işlerinin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda KV istisna uygulaması Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj...