11 C
Istanbul
Cumartesi, 07 Aralık 2019 17:52
Ana sayfa Etiketler Istek

Etiket: istek

İş yerinde 10 yıldan fazla çalışan bir kişi kendi isteğiyle işten...

Bir işyerinde 10 yıldan fazla çalışan personel kendisinin istifası ile tazminat almaya hak kazanır mı? İşyerinden tazminatını aldıktan sonra da ve başka işyerinde çalışabilir...

Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları...

İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe...

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.   Kaynak: SGK Yasal Uyarı:...

5746 sayılı kanun kapsamında sigorta teşvikinde sağlanan uygulanan indirimler nelerdir?

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası...

Devlet yardımı ve teşviklerinden faydalanmak için SGK borcumuzun olmaması mı gerekir?

Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum...

4447 sayılı kanun geçici 9 maddesindeki sigorta işveren prim desteği nedir?

2009 yılının Ekim ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2010 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem...

İşsizlik ödeneği alan bir kişinin işe alınması durumunda faydalanabileceği sigorta indirimi...

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı...

SGK tarafından işverenlere sağlanan 5510 sayılı kanun % 5’lik indirimden faydalanmamın...

5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık...

SGK tarafından uygulanan idari para cezaları nelerdir?

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; 1) 8’inci maddesinin birinci fıkrası...

Tarım ve orman işlerinde çalışanların sigortalılığı ne zaman başlar?

5510 sayılı kanun 4’üncü madde ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı...