21.9 C
İstanbul
Pazar, 12 Temmuz 2020 6:47
Ana sayfa Etiketler Ilan

Etiket: ilan

Tasfiye süresince şirketin adresini tasfiye memurunun adresi olarak gösterebilir miyiz?

0
İki ortaklı limited şirket, genel kurul ile tasfiyeye girip aynı zamanda da adres değişikliği yapmak istemektedir. Her iki ortağında tasfiye memuru olarak gösterip, tasfiye...

Yurtdışından aldığımız danışmanlık faturasına KDV2 uygulayacak mıyız?

0
Kanuni ikametgâh ve işyeri ABD'de bulunan bir fon şirketi, A.Ş. olan mükellefim adına fon yönetmekte olup, tarafımıza fonlarla ilgili ABD'de ödenen vergileri yansıtıp, ayrıca...

3 Ocak 2020 Tarihli İhale İlanları

0
3 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30997 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:   VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu...

Kamu ihalelerine ortak girişimciler katılabilir mi?

0
Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin...

Kamu ihalelerinin ihale ilan süreleri ve kuralları ne kadar süre önce...

0
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1)...

Kamu ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

0
İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu...

Kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilecek belgeler nelerdir?

0
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:  a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine...

Kamu ihale dokümanlarında daha sonradan değişiklik yapılanabilir mi?

0
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz...

Kamu ihale ve ön yeterlilik dokümanlarının içeriği ve idari şartnamede yer...

0
İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler...

Kamu ön yeterlilik ilanlarında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar nelerdir?

0
Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı,...