23.8 C
İstanbul
Pazar, 12 Temmuz 2020 10:14
Ana sayfa Etiketler Hizmetler

Etiket: hizmetler

İlave istihdam teşvikinden faydalanmak için firmanın kaç aylık personel ortalaması dikkate...

0
2019 yılında mevcut iki çalışanı olan şirket, istihdam ettiği 3. kişi için ilave istihdam teşvikinden yararlanmıştır. 18 Haziran 2020 yılında ise firmaya bir kişi...

Fiyat farkı faturası KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilir?

0
Mükellef yazar kasa fişi düzenlerken %18 kesmesi gerekirken %8 olarak düzenlemiş ve KDV beyannamesi bu şekilde beyan edilmiştir. Nasıl bir işlem yapmak gerekir? Eksik alınan...

İş sözleşmesinin feshine işçi itiraz edebilir mi?

0
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay...

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıl olmalıdır?

0
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli...

İş sözleşmesinin feshinde hangi haller haklı sebep sayılmaz?

0
Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak İşyeri sendika temsilciliği yapmak Mevzuattan veya sözleşmeden...

İşveren iş sözleşmesini fesih ederken geçerli bir sebep sunmak zorunda mıdır?

0
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...

İş sözleşmelerini işveren bildirim süresince tazminat ödeyerek fesih edebilir mi?

0
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu...

İş sözleşmelerinin bildirimli fesih süreleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar...

Takım sözleşmesi ile oluşan iş sözleşmesi nedir?

0
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri...

Deneme süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme...