4.5 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 11:08
Etiketler Halinde

Etiket: Halinde

Aktife kayıtlı binanın satışını KDV istisnası ile yaptık beyannamede nasıl göstereceğiz?

Şirketin aktifine kayıtlı (2 tam yıl süreyle sahip olunulan) binanın satışı gerçekleşti. Kdv kan.17/4-r maddesi gereği kdv istisnasından yararlanarak faturamızı kestik. Kdv Beyannamesinde hangi...

Tasfiye halindeki Kooperatif için genel kurul yapmak zorunlu mu?

Tasfiyeye girmiş konut yapı kooperatifinin her yıl genel kurul yapması gerekiyor mu?   1163 Sayılı kooperatifler kanunu, Madde 45, Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanması...

Şahsi gayrimenkulün ortak olduğu A.Ş.’de. teminat olarak gösteren ortağa yapılacak ödeme...

Firmamız A.Ş.’dir ve teminat mektubuna ihtiyacımız var. Teminat mektubu alabilmek için, firmamız bankaya ortaklardan birinin gayrimenkulünü teminat olarak gösterecek ve teminat mektubu şirkete bu...

Geri satın alınan arsanın, tekrar satılması halinde kar/zarar hesabında hangi değer...

Sat-kiralama işlemi sonunda geri satın alınan arsanın leasing firmasında geçen süresi 3 yıldır. 1-KDV istisnası için gereken 2 yıllık süreye dahil edilir mi? 2-Tekrar geri satın...

Tasfiye halindeki şirket geçici vergi beyannamesi dışındaki beyannameleri vermeye devam edecek...

Tasfiye süreci içinde kdv beyannamesi dışında geçici, muhtasar, ba,bs beyan ve bildirgelerini vermemiz yasal olarak zorunlu değil diye biliyorum. Bu bilgide hatalı ya da...

Tasfiyesi 2019 Şubatta bitecek olan şirket 2018 Kurumlar vergisi beyannamesini ne...

Şirketimiz 18.12.2017 tarihinde tasfiyeye girmiş olup tasfiye giriş beyanını vermiştir. Tasfiye sonu kurumlar vergisi beyanını 01.02.2019 tarihinde vereceğiz. Tasfiye halinde olan firmamızın 2018 yılı...

Devam eden inşaatlar için fatura düzenlenir mi?

Devam eden bir inşaatta maliyetler bitmeden kesilen daire ve iş yeri faturalarını hangi hesapta takip etmeliyim? Geçici vergide satış olarak mı beyan etmeliyim?   Devam eden...

Adi ortaklıkta belge kaydı nasıl yapılacak?

Adi Ortaklık %50 %50 ortaklık payı olan GV mükelleflerin adi ortaklıktaki kar ya da zarar beyanlarını işletme defteri özet kısmı doldurulurken gider, satın alınan...

Genel müdür şirketin vergi borçlarından sorumlu olur mu?

Ltd veya A.Ş.’de şirket ortakları çalışan personeline şirketin iş ve işlemlerini takibi için genel müdürlük yetkisi veriyor. Genel müdürlük yetkisi verilen çalışan personelin şirketin...

Arsasını kat karşılığı veren ve karşılığında aldığı daireyi satan kişi vergi...

Kat karşılığı arsasını müteahhit (yüklenici) firmaya veren vergi mükellefi olmayan kişilerde bu dairelerin satılması durumunda vergiyi doğuran olay var mıdır? Varsa sadece değer artış...