20.9 C
Istanbul, TR
Cuma, 19 Temmuz 2019 5:00
Etiketler Haciz

Etiket: haciz

SGK taksitlendirmeleri devam ederken aracımıza önceden konulan satılamaz kaydının kaldırılması mümkün...

Bir mükellefim 7143 sayılı yasadan yararlanarak tüm SSK borçlarını 18 taksit yapılandırdı ve şu ana kadar 3 taksiti düzenli ödedi. Ancak bu borçlar için...

Ödeme emri sonrası yapılan mal bildirimi sonrası hemen haciz işlemi başlatılır...

Ödeme emrine karşılık 15 gün içerisinde mal bildiriminde bulunulduğunda sonraki süreç nasıl işliyor? Bildirimde bulunduğumuz mallar için haciz emri mi çıkartılıyor yoksa ödeme için...

Konkordato ilan etmiş şirketlere haciz işlemi yapılabilir mi?

(A) şirketi konkordato ilan etmiş bu şirket daha önce müşterisi (B) 'den çek almış ve (A) şirketi bunu teminata kullanmıştır. Bu çeki olan (B)...

Zorla Mal Haczi Yapılabilir mi?

1- ZORLA MAL HACZİ YAPILABİLİR Mİ? 1.1- Haciz tatbikinde istendiği takdirde, kilitli ve kapalı mahallerin açılması ve her türlü eşyanın gösterilmesi mecburidir. 1.2- Gerekirse bu yerler...

TTK’ya Göre Cari Hesap Nedir?

1- CARİ HESAP NEDİR? İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem...

Ücretin Ne Kadarı Haciz Edilebilir veya Başkasına Devir Temlik Edilebilir?

1- ÜCRETİN NE KADARI HACİZ EDİLEBİLİR VEYA BAŞKASINA DEVİR TEMLİK EDİLEBİLİR? 4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin ¼’den  (dörtte birinden) fazlasının haczedilemeyeceği...

Zorunlu BES priminde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa katkı payı ödemesi...

Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi? Matrah etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.     Kaynak:...

Ticaret Şirketlerinde Ortaklarının Kişisel Alacakları Nelerdir?

Ortakların kişisel alacaklıları; 1- Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesih...

Maden Ruhsatının İptali Halinde Arama Giderleri İle Devlet Katkısı Ödemeleri Ne...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Olumsuz sonuç alınan maden ruhsatının iptalinde arama giderleri ile Devlet katkısı ödemelerinin ne zaman gider yazılacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz...

Vergiye Uyumlu Mükelleflerden Hangi Amme Alacaklarının Tecil İşlemi Yapılabilir?

1- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDEN HANGİ AMME ALACAKLARININ TECİL İŞLEMİ YAPILABİLİR? Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına...