24.5 C
İstanbul
Pazar, 12 Temmuz 2020 22:01
Ana sayfa Etiketler Gücü

Etiket: gücü

İş gücü temini hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılır mı?

0
İzmir belediyesi alt yapı ihalesinin kazanan bir firma alt taşeron yolu ile kiralayacağı iş makineleri için kdv tevkifat durumu nedir? Çalışanlar sizin bordronuzda kayıtlı...

Fiyat farkı faturası KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilir?

0
Mükellef yazar kasa fişi düzenlerken %18 kesmesi gerekirken %8 olarak düzenlemiş ve KDV beyannamesi bu şekilde beyan edilmiştir. Nasıl bir işlem yapmak gerekir? Eksik alınan...

Personel kiralamalarında KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

0
Asıl işi personel kiralama olmayan bir donanım yazılım firması başka bir firmanın bilgi işlem departmanında çalışmak üzere 1 yıl süreli personel kiralama sözleşmesi yapacaktır....

İş gücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı var mıdır?

0
Elektrik malzemeleri alım satım ve işçiliği işi ile iştigal eden A mükellefi bir başka işyerinin elektrik tesisatı işini alıyor. A firması bu iş için...

Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ve süreleri nelerdir?

0
Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben...

İsteğe bağlı sigortalılık nasıl başlatılır?

0
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre...

İsteğe bağlı sigorta nedir ve şartları nelerdir?

0
İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı...

Vazife Malullüğü nedir?

0
Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla...

Sigortalıların borçlanarak prim günü alabileceği süreler nelerdir?

0
Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının,...

Evlenme ve cenaze ödeneği nedir?

0
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya...