3.7 C
İstanbul
Çarşamba, 01 Şubat 2023 0:19
Ana sayfa Etiketler Grup

Etiket: grup

Bordrolu çalışan SMMM’ler grup şirketlerinin beyannamesini gönderebilir mi?

0
Bir şirkette bağımlı olarak çalışıp bu şirketin beyannamelerini onaylamaktayım. Bu şirketin kurmuş olduğu bağlı ortaklıkların beyannamelerini de onaylayabilir miyim?

Kısmi süreli iş sözleşmesi yapılan çalışan için SGK teşviki seçilebilir mi?

0
13 ve 14. maddeye göre ayda bir gün çalışmak üzere sözleşme yapmış çalışanın personel kartı düzenlenirken Kanun ve SSK grup ne seçilmeli?

Grup firmasından temin edilecek ve alınacak hizmetler nedeniyle katma değer vergisi...

0
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-130-E.24193 19.10.2020 Konu : Grup firmasından temin edilecek ve alınacak hizmetler nedeniyle katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı. İlgide kayıtlı...

Bordrolu olarak çalışan Mali Müşavir grup şirketlerinin beyannamelerini gönderebilir mi?

0
Ana şirketle sözleşme yapılmak suretiyle iştiraklerin mali müşavirliğinin yapılıp yapılamayacağı, serbest meslek makbuzunun her bir iştirake (şirket) ayrı ayrı düzenlenmesi yerine topluca ana şirket...

Başka bir şirkete ait harcamaları firmamızda gider olarak kullanabilir miyiz?

0
İki A.Ş. ‘nin yer aldığı bir grup şirketinde çalışmaktayım. Bordrosu (girişi) ABC AŞ ‘de olan çalışanın personel harcama formu ile teslim ettiği harcama fişlerini...

Bağımlı (bordrolu) olarak çalışan SM ve SMMM’ler birden fazla şirketin (grup...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105- 17/05/2013 Konu : Muhasebeye ilişkin işlemleri işletmede bağımlı olarak çalışan meslek mensubu tarafından yerine getirilen mükelleflere, beyannamelerin elektronik...

Grup şirket faaliyetlerinde kullanılan araçların yakıt harcamaları diğer şirkete fatura ile...

0
T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 21152195-35-02-528 27/11/2015 Konu : Grup şirketlerinin faaliyetlerinde kullandıkları   araçlara ait akaryakıt harcamalarının...

Mali müşavirler grup şirketlere tek bir sözleşme ile hizmet verebilir...

0
Bir grup şirketiyle sözleşme yapacağım, yaklaşık 5-6 tanesi holdinge bağlı vergi numaraları ayrı. Her şirkete ayrı ayrı sözleşme girip ama tek bir toplam ücret...

Grup şirketlerine yansıtılan akaryakıt harcamaları için düzenlenen faturalarda KDV hesaplanacak mı?

0
T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 21152195-35-02-528 27/11/2015 Konu : Grup şirketlerinin faaliyetlerinde kullandıkları   araçlara ait akaryakıt harcamalarının...

Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir? Bağımlı Çalışan SMMM Grup şirketlerin tüm...

0
A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini...