25.4 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 23:15
Ana sayfa Etiketler Genel

Etiket: genel

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. - 15.8.2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde...

23 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30840 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:...

Şirketlerin ana sözleşmesinde belirtilen nisap sağlanmış ise Genel kurul yapılabilir mi?

Şirketlerin ana sözleşmesinde belirtilen nisap sağlanmış ise Genel kurul yapılabilir mi? A.Ş. olan firmamız genel kurul toplantılarında toplantı nisabı sözleşmeye göre 3/4 çoğunluktur. Genel...

04/7/2019 Tarih 9747668 sayılı SGK genel yazısı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 04/07/2019 Sayı:   51592363-010.07.01-E.9747668 Konu: Sayıştay Raporu GENEL YAZI                …  4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10,...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı   18 Temmuz 2019 PERŞEMBE     Resmî Gazete    ...

“Mali Tatil” 16/07/2019 tarihli, 10288846 sayılı SGK Genel Yazısı

“Mali Tatil” 16/07/2019 tarihli, 10288846 sayılı SGK Genel Yazısı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  16/07/2019 Sayı:24010506-010.07.01E.10288846 Konu: Mali Tatil GENEL YAZI İlgi: 3/7/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Genel...

Hisse senedi basımı için alınmış örnek karara nerden ulaşabilirim?

Hisse senedi basımı için alınmış örnek karara nerden ulaşabilirim?   Anonim şirket hamiline hisse senedi basımı için yönetim kurulunca alınacak kararın örneğini var mı? Bu yönde alınacak...

Sermaye artırımında hazırlanacak evraklar arasında iç yönerge zorunlu mudur?

Sermaye artırımında hazırlanacak evraklar arasında iç yönerge zorunlu mudur?   A.Ş çalışmaktayım sermaye artırımı için hazırlanacak evraklar arasında iç yönerge metni eklenmesi zorunlu mudur? Ayrıca sermaye...

2019 Mali Tatil SGK Genel Yazı

  2019 Mali Tatil SGK Genel Yazı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 03/07/2019 Sayı:  24010506-010.07.01-E.9656640 Konu: Mali Tatil GENEL YAZI ilgi: 2/7/2019 tarihli ve 9595807 sayılı Genel...

Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi?

Araba almak istiyorum 2022 aylığım kesilir mi? Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen...