2.7 C
İstanbul
Salı, 31 Ocak 2023 22:54
Ana sayfa Etiketler Genel

Etiket: genel

2023 Ek Mali Tablo Düzenleme Haddi

0
2023 Ek Mali Tablo Düzenleme Haddi

2023 Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

0
2023 Yılı 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 10.008,00 TL / 3 = 3.336,00 TL...

2023 Genel Sağlık Sigortası Primi

0
5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların 2023 Yılında ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 10.008,00 TL...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 29.12.2022

0
29 Aralık 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32058 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ   MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu...

Ticaret şirketleri açısından mükellefiyetin sona erdirilmesi tasfiye veya iflas hallerinde mümkündür

0
Ticaret şirketleri açısından mükellefiyetin sona erdirilmesi tasfiye veya iflas hallerinde mümkündür

A.Ş. Genel Kurul Toplantısında Uyulması Gereken Esaslar

0
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –(1)...

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (21) Resmi Gazete’de yayımlandı

0
17 Kasım 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32016 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 21)   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu...

Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılmış Açıklamalar Bağlamında Ek Göstergeler Konusunda Genel/Özet Değerlendirme

0
Mahmut ESEN E. Mülkiye Başmüfettişi 1- Memurlara ek gösterge verilmesi; teknik/ayrıntılı/girift bir konudur. Kavranması “kök bilgi” gerektirmektedir.  Yapılmış vaatler sırasında konunun bu yanı üzerinde yeterince durulmamış, ucu...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri...

0
21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) ile; -...

2021 Yılında A.Ş. olan şirket için 2022 Nisan ayında olağan genel...

0
2021 yılında A.S. olan firmam için Nisan ayında genel kurul yapacağım olağan mi olağanüstü mu olmalı?