10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 5:23
Ana sayfa Etiketler Genel

Etiket: genel

Ar-Ge firmasının genel yönetim giderleri hangi hesapta takip edilir?

Konu:  Madencilik faaliyetinde bulunan firmanın    arama ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan     ilişkili olmayan genel yönetim giderlerinin  muhasebeleştirilmesi hk. …Arama ve geliştirme döneminde katlanılan söz...

Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği – 4...

4 Aralık 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30968 YÖNETMELİK Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç...

Anonim şirketlerde kar dağıtımı yapmak için genel kurul kararı almak zorunda...

Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur? Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul...

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sigorta tarafından başlatılan genel sağlık sigortalılıkları iptal...

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olup Kurumumuzdan talebi olmaksızın Kanunun alt bendi veya 60/1/g bendi kapsamında tescili olan sigortalıların eş ve 18 yaş üstü...

İkametgâhını yurtdışına alan bir kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılığı nasıl...

5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesi gereği kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılabilmeleri için, Türkiye’de ikamet etmeleri ve başka bir ülkede sağlık yardımlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Bu...

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?  5510 Sayılı Kanun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil edilir? 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt...

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir?

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir? -  5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı...

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir?

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir? 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri gereğince sigortalı...

Anonim Şirketlerde pay senedi basımı nasıl yapılır?

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının...