27.2 C
İstanbul
Çarşamba, 17 Ağustos 2022 13:55
Ana sayfa Etiketler Gelir vergisi tevkifatı

Etiket: gelir vergisi tevkifatı

Özel eğitim kurumunca yapılan “maaş tamamlama” ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı

0
Sayı: 50426076-120-106468 Tarih: 12/11/2020 T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:50426076-120-E.10646812.11.2020Konu:Özel eğitim kurumunca yapılan "maaş tamamlama" ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı İlgi:24.08.2020 tarihli ve 148816 kayıt numaralı özelge...

Esnaf Muaflığı Kapsamında Bulunanlar Ne Şekilde Vergilendirilir?

0
Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlar, mal veya hizmet teslim ettikleri kişilerin durumuna bağlı olarak tevkif suretiyle vergilendirilmektedir. Esnaf muaflığı, Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin son fıkrası...

Kat Karşılığı Öğrenci Yurdu İnşaat İşinin Taşeronlara Yaptırılması Karşılığında Yapılan Ödemeler...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … İl...

Bankalardan Elde Edilen Faiz Gelirleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatlarının İadesi...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Faiz gelirleri üzerinden yapılan kesintilerin nakden veya mahsuben iadesinin yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin bankalardan elde ettiği faiz...

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Nasıl Vergilendirilir?

0
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi: Bir yıldan fazla süren (birden fazla takvim yılına yaygın) inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin bitiminde...

Şahsi Arabasını Ortağı Olduğu Şirkete Kiraya Verenler KDV Tevkifatı Veya Gelir...

0
ŞİRKET ORTAĞININ, ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETE ŞAHSİ ARABASINI KİRAYA VERMESİ DURUMUNDA KDV TEVKİFATI VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (STOPAJI) VAR MIDIR? Şirket ortağının aracının kiralanması durumunda (şirket...

Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilecektir?

0
6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bent hükmü uyarınca, emeklilik ve sigorta şirketleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri...

Engellilik İndiriminden Faydalanan Hizmet Erbabı AGİ’den Faydalanabilir mi?

0
ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN HİZMET ERBABI AGİ’DEN FAYDALANABİLİR Mİ? 1- Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı...

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı Nasıl Yapılır?

0
SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI NASIL YAPILIR? Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler (arızi serbest meslek faaliyeti...

İşini Tamamlayamayan Kooperatiflerin Arsalarını Satıp Ortaklara Kar Vermeleri Halinde Vergi Ne...

0
AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEYEN KOOPERATİFİN ELİNDEKİ ARSASINI SATMASI VE SATIŞ NETİCESİNDE OLUŞAN KAZANCI ORTAKLARINA DAĞITMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU NE ŞEKİLDE OLACAKTIR? Kooperatifin sahip olduğu arsasını...