26.7 C
İstanbul
Çarşamba, 17 Ağustos 2022 13:15
Ana sayfa Etiketler Geçmiş yıl zararı

Etiket: geçmiş yıl zararı

Önceki geçici vergi beyannamesinde indirilmesi unutulan geçmiş yıl zararını cari geçici...

0
2019 yılı zararı 2020 /1. dönem geçici vergiden unutularak mahsup edilmedi. 2020/2. Dönem geçici vergiden mahsup edebilir miyiz? Edebilirsiniz. Kurum geçici vergide geçmiş yıl zararlarını...

Sermaye azaltımı yapılarak şirketten ortağa para ödenebilir mi?

0
Anonim şirketimizin 500 bin lira sermayesi bulunmaktadır. Sermayesini 240 bin liraya düşürmek istiyor. Bunun 190 bin lirası geçmiş yıl zararlarından kalan, 70 bin lirasını...

Nevi Değiştiren Şirketin Kıst Dönemdeki Zararları, Takip Eden Vergi Beyannamelerinde İndirim...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu...

Şirket Zararlarını Kaç Yıl Boyunca Düşebilirsiniz?

0
1- KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH TESPİT EDİLİRKEN HANGİ ZARARLAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR? Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek...

İlgili Dönemde Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları İzleyen Dönemlerde...

0
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Örnek: 1- (A) şirketi...

Devralınan Şirketin Geçmiş Yıl Zararları İle Yararlanılmayan Ar-Ge İndiriminden, Şirketi Devralan...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Devralınan şirkete ait geçmiş yıl zararları ile yararlanılmayan Ar-Ge indiriminin devralan şirketin kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep...

Emisyon Primlerinin Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsup Edilmesi Kar Dağıtımı Olarak Değerlendirilebilir...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin öz kaynak...

6113 Sayılı Kanun Kapsamında Olağanüstü Yedekler Hesabına Aktarılmış Olan Tutarların Geçmiş...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: 6113 sayılı Kanun uyarınca ilgili dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın olağanüstü yedekler hesabında izlenen tutarın geçmiş yıl dönem zararlarına...

Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefi Şahıs Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı...

0
01.01.2013 tarihinden itibaren, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı yıllık olarak asgari ücretin...