20.7 C
İstanbul
Pazar, 02 Ekim 2022 19:59
Ana sayfa Etiketler Değer artış kazancı

Etiket: Değer artış kazancı

Veraset yoluyla edinilen malların satışı gelir vergisine tabi midir?

0
Miras yolu ile edinilen 2 adet gayrimenkulün satışında değer artışı kazancı uygulanır mı? Miras yolu ile intikal eden malların satışından elde edilen gelirler GV tabi...

Cins Tashihinin Vergi Uygulamalarındaki Karşılığı

0
Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi info@adenymm.com.tr I-Cins Tashihi Nedir: Cins tashihi veya cins değişikliği, kurumlar vergisi, değer artış kazancı ve katma değer vergisi (KDV) ve harçlar...

Tasfiye payı nedir? Nasıl vergilendirilir?

0
Dr. Numan Emre ERGİN Avukat, YMM, E. Hesap Uzmanı n.emre.ergin@hotmail.com İnsanoğlu ölümlüdür, yani varlığı bir süre sonra son bulur. İnsanoğlunun yarattığı ekonomik aktivitenin kendi hayatıyla son bulmasının...

Şirketin kendi hisselerini geri satın alması kâr dağıtımı mıdır? (2)

0
Dr. Numan Emre ERGİN Avukat, YMM, E. Hesap Uzmanı n.emre.ergin@hotmail.com Önceki yazımda, Mecliste görüşülen Kanun Teklifinde şirketlerin kendi hisselerini satın almasına ilişkin önerilen düzenlemenin içeriğini ve gerekçesini...

Binek araç satışından elde edilen kar için değer artış kazancı beyanında...

0
Smmm büromu kapatırken adıma kayıtlı amortismana tabi binek aracı kendi adıma faturalandırmıştım. Aradan henüz bir yıl geçmişken aracımı satmak istiyorum. Satışı yaptığımda arada oluşabilecek...

5 Yıl içinde satılan gayrimenkullerden elde edilen gelirler için vergi ödenecek...

0
İktisap Şekli Ne Olursa Olsun (İvazsız Olarak İktisap Edilenler Hariç) 70 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) Numaralı Bentlerinde Yazılı...

İşini kapatan kişinin şahsına geçen malların satışından elde edilen gelir değer...

0
Değer Artış Kazancı Hesaplaması için TIKLAYIN... Faaliyeti Durdurulan Bir İşletmenin Kısmen veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 161 inci maddesine göre...

Ev Alım-Satımından Kar Ederseniz Gelir Vergisi Var Dikkat Edin!

0
1- EV ALIP SATMANIN VERGİSİ Mİ VAR? Evet. Satın aldığınız Evi 5 yıl geçmeden alış bedelinden daha yüksek bir bedelle satarsanız gelir vergisi ödeyebilirsiniz. Bunun için kanunda...

Limited Şirket Hisse Satışının Vergisi Var mıdır?

0
1- LİMİTED ŞİRKET HİSSE SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLANIR MI? Değer artışı kazancı; 1.1- Ortaklık haklarının elden çıkarılması, 1.2- Hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlardır. 2- ELDEN ÇIKARMA DEYİMİ...

Yurt Dışından Elde Edilen Değer Artış Kazançları Hangi Ülkeden Vergilendirilir?

0
Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları bu madde kapsamında değerlendirilmektedir. 1- Diğer Devlette bulunan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan değer artış...