11.8 C
Istanbul
Perşembe, 12 Aralık 2019 0:13
Ana sayfa Etiketler Bitiş

Etiket: bitiş

Arazi vergisinden daimi olarak muaf olan araziler hangileridir?

Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a),...

Kimler arazi vergisi mükellefi olur?

Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar,...

Arazi vergisinin kapsamı nedir?

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye sınırları içinde veya...

Bina vergisinin tarh ve tahakkuku kimin tarafından nasıl yapılır?

Bina vergisi, ilgili belediye tarafından; a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının  Ocak ve Şubat aylarında, b) 33...

Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve biter?

Bina vergisi mükellefiyeti; a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı...

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığın sona ermesi ne...

Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılığın sona ermesi ne zaman başlar? a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet...

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelirler nelerdir?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelirler nelerdir?

Emlak vergisinde vergi değeri (matrah) nedir?

Emlak vergisinde vergi değeri (matrah) nedir?

Emlak vergisinde tarh ve tahakkuk işlemi nasıl yapılır?

Emlak vergisinde tarh ve tahakkuk işlemi nasıl yapılır?

Vergi değerini değiştiren sebepler nelerdir?

Vergi değerini değiştiren sebepler nelerdir?