1.2 C
İstanbul
Çarşamba, 22 Ocak 2020 5:56
Ana sayfa Etiketler Bina

Etiket: bina

Şirket aktifine kayıtlı binaların kiralanması neticesinde elde edilen gelir için turizm...

0
Şirket faaliyet konusu ile alakası olmaksızın şirket aktifine kayıtlı binaların kiralanmasından elde edilen kira geliri turizm payı beyannamesi kapsamına girer mi? Kiraya verilen yer...

Dubai’de inşaat maliyet endeksi 2019’un 3. çeyreğinde %0,28 azaldı

0
Dubai’de inşaat maliyet endeksi 2019’un 3. çeyreğinde %0,28 azaldı Dubai İstatistik Merkezi’nin yayınladığı verilere göre, Dubai’de İnşaat Maliyet Endeksi (İME) 2019'un üçüncü çeyreğinde 2019'un ikinci...

Firmalar yaptıracakları inşaat için mal ve hizmet faturası tutarlarını muhasebede hangi...

0
Şirket kendi adına yaptıracağı fabrika inşaatı için alacağı mal ve hizmet faturalarını tek düzden hesap planında hangi hesapta takip etmelidir? ------------------- / ------------------------ 157 (B) 329(A) ------------------- /...

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binanın satışında tapu harcı muafiyeti kimlere uygulanır?

0
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binanın satışında tapu harcı muafiyeti kimlere uygulanır? Harç muafiyetinden sadece kentsel dönüşümden yararlanan kat malikleri (hak sahipleri ) yararlanır. Hak sahipleri dışındaki...

Ana gayrimenkulün arsası ile birlikte yok olması veya kamulaştırılması durumunda kat...

0
Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez. Sicil...

Apartman yöneticileri defter tutmak ve bunları saklamak zorunda mıdır?

0
Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32’nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya...

Apartman yöneticilerinin genel yönetim işleri nelerdir?

0
Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; Ana gayrimenkulün...

Kat malikleri kurulu yöneticiyi nasıl seçer?

0
Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim...

Kat malikleri kurulu toplamasında her kat maliki kaç oy kullanabilir?

0
Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için...

Apartmanlarda kat maliklerinin kurulunun toplaması hangi sıklıkla yapılır?

0
Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde...