26.4 C
İstanbul
Pazar, 09 Ağustos 2020 11:34
Ana sayfa Etiketler Başkanlık

Etiket: Başkanlık

E-arşiv olarak düzenlenmesi gereken faturanın kâğıt olarak düzenlenmesinin cezası var mıdır?

0
E-Arşiv fatura kesmesi gerekirken kendi fatura koçanından 5.000 TL üstü fatura kesmiş karşı tarafa vermiş. Bizde mecburen geriye dönük iptal olmayacağından yani geriye dönük...

GİB sistemi üzerinden yanlış düzenlenen e-arşiv fatura iptal edilebilir mi? E-arşiv...

0
 Ambalaj malzemesi aldığımız firma e-fatura kullanıcısı olmayıp dolayısı ile kendisinden yapmış olduğumuz alış için bize keseceği fatura 25.000.TL'nin üzerinde olması sebebiyle Gelir İdaresi portalından...

Gelir idaresi başkanlığının sisteminden düzenlen e-Arşiv Fatura iptal edilebilir mi?

0
Firmamdan gelen bilgiye göre Haziran 2020 döneminde mükellefim olan firmama 44.000 TL kesilmesi gereken fatura yanlışlıkla 44.000.000 TL olarak düzenlenmiş ve iptal edilmesi için...

Anonim Şirketlerde pay senedi basımı nasıl yapılır?

0
Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının...

Anonim Şirketlerde kaç çeşit pay senedi vardır?

0
Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmak istenirse alacaklara çağrı yapmak zorunda mıdır?

0
Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve aynı...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

0
Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara...

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımın sınırları ve dayanakları nelerdir?

0
Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz. Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. Esas Sözleşmedeki dayanakları; Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî...

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımı nedir?

0
Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını...

Anonim Şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımın şartları nelerdir?

0
Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya...