17.7 C
İstanbul
Çarşamba, 30 Eylül 2020 10:07
Ana sayfa Etiketler Azatlım

Etiket: azatlım

Limited şirketlerin sona erme sebepleri ve sona ermesinin sonuçları nelerdir?

0
Limited şirketlerin sona erme sebepleri ve sona ermesinin sonuçları nelerdir? Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer: Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. Genel...

Limited şirketlerde müdürlerin temsil yetkileri nelerdir ve bu yetkileri sınırlandırılabilinir mi?

0
Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri...

Limited şirketlerde müdürler görevden alınabilinir mi?

0
Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını...

Limited şirketlerde müdürlerin devir edilmez görevleri nelerdir?

0
Limited şirketlerde müdürlerin devir edilmez görevleri nelerdir? Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki...

Limited şirketlerin yönetiminde birden fazla müdür olması durumunda şirketi kim yönetir?

0
Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya...

Limited şirketlerin yönetimi kimin tarafından yapılmaktadır?

0
Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm...

Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkından yoksunluk hangi hallerde ortaya...

0
Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar. Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden...

Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkı kimlere verilir?

0
Limited şirketlerin genel kurulunda oy kullanma hakkı kimlere verilir ve hesaplaması nasıl yapılır? Ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket sözleşmesinde...

Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir?

0
 Limited şirkettin genel kurulunda devir edilemeyecek yetkileri nelerdir? Genel kurulun devredilemez yetkileri şunlardır: Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. Topluluk denetçisi ile denetçilerin...

Limited şirket ortaklarının bağımlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı var mıdır?

0
Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat...