20.7 C
İstanbul
Pazar, 02 Ekim 2022 20:24
Ana sayfa Etiketler Asliye Ticaret Mahkemesi

Etiket: Asliye Ticaret Mahkemesi

LTD.ŞTİ.’nin Sona Erme Sebepleri Nelerdir?

0
1- LTD.ŞTİ. SONA ERME SEBEPLERİ NELERDİR? Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer; 1.1- Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle, 1.2- Genel kurul kararıyla, 1.3- İflasın açılmasıyla, 1.4-...

A.Ş. İle Denetçi Arasında Görüş Ayrılığı Olması Halinde Ne Yapılmalıdır?

0
1- A.Ş. İLE DENETÇİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR? 1.1- Anonim şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yıl sonu hesaplarına, finansal tablolarına...

Nasıl ‘’Yeminli’’ Mali Müşavir Olunur?

0
Yeminli malî müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. Edilen yemin şu şekilde olur; Yeminli malî müşavirlik...

A.Ş. Yönetim Kurulunun Şirket Hakkında Bilgi Alma ve İnceleme Hakları Nelerdir?

0
A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI NELERDİR? Anonim şirket yönetim kurulunun bilgi alma ve inceleme hakları; 1- Her yönetim kurulu üyesi şirketin...

Borca Batık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Ne Yapmalıdır?

0
1- Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve...

Tasfiye Süresi Nedir ve Ne Zaman Başlar?

0
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanununda yapılan...

Limited Şirketlerde Tasfiye Hangi Hallerde Olur?

0
1- Limited şirket aşağıdaki hallerde sona erer; 1.1- Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle, 1.2- Genel kurul kararı ile 1.3- İflasın açılması ile 1.4- Kanunda öngörülen...

A.Ş. Ayrıcalıklı Hisse Senedinin Oy Hakkı da Özel midir?

0
A.Ş. AYRICALIKLI HİSSE SENEDİNİN OY HAKKI DA ÖZEL MİDİR? Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. 1- Bir paya en çok...

Ticari Davalara Hangi Mahkemeler Bakmakla Görevlidir?

0
TİCARİ DAVALARA HANGİ MAHKEMELER BAKMAKLA GÖREVLİDİR? 1- Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari...

Ticaret Şirketleri Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Hallerinde Ortaklık Paylarının İncelenmesi...

0
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BÖLÜNME, BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE DENKLEŞTİRME AKÇESİ NE ZAMAN HESAPLANMALIDIR? 1- Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış...