22.6 C
İstanbul
Pazar, 02 Ekim 2022 18:30
Ana sayfa Etiketler Ana sözleşme

Etiket: ana sözleşme

Ölüm halinde varislerin şirkete alınmayacağı yönünde sözleşmeye hüküm konulabilir mi?

0
Hissedarlardan birinin vefatı halinde Ltd.ve A.Ş. ana sözleşmesine mirasçıların hisseye sahip olması/olmaması hakkında bir madde yazılabilir mi? Mirasçının söz sahibi olması sınırlandırılabilir mi? Esas mukavelenizde...

e-Ticaret yapmak isteyenler şirket ana sözleşmelerine e-Ticaret yapma ile ilgili bir...

0
e-Ticaret satışı yapan bir işletme kendi sitesinden satış yaptığı zaman ciro rakamlarına bakılmaksızın e-Fatura mükellefi olması zorunlu mudur? Brüt satış hasılatı ve diğer kriterlere de...

Türkiye’de Yerleşik Olan Yabancı Uyruklu Kişilere Verilen Eğitim Hizmetinden Elde Edilen...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı...

Ana sözleşme değişikliği yapmadan ilave faaliyette bulunabilir mi?

0
 …Ana sözleşmesinde metal hurda alım satımı ticareti olarak belirtilmiş olan bir LTD.ŞTİ. yeni TTK ya göre ana sözleşmesinde faaliyet konusu olarak ayrıca belirtilmeyen ahşap,...

İşyeri Yapı Kooperatiflerinin Ba-Bs Verme Yükümlülüğü Var mı?

0
(ÖZELGE) Konu: İşyeri yapı kooperatifinin kurumlar ve KDV mükellefiyeti. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifinizin herhangi bir işleminin ve arsa alımının olmadığı, üye kayıtlarının yapıldığı ve...

Kooperatif Bünyesinde Gece Bekçisi ve Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Ortak Dışı Bir...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı. İlgi : ......

Birleşmenin Ticaret Siciline Tescili Ne Şekilde Yapılır?

0
1- TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ GENEL KURULDA NASIL ONAYLANIR? Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme sözleşmesi genel kurulda; 1.1- Türk Ticaret Kanunu’nun 421’inci maddesinin beşinci...

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Parsellenerek Satılması Durumunda Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalanabilir...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının KV. ve KDV’nden istisna olup olmadığı İlgi: ... tarih ve... sayılı...

Yurt Dışı İştirak Kazançları Kurumlar Vergisinden İstisna Edilir mi?

0
(ÖZELGE)  Konu: Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi İlgi: 12.12.2016 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin …….. Vergi...

Türkiye’den Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi Var...

0
1- KİMLER TÜRKİYE’DEN YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLERDE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR? 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen...