7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:43
Etiketler Aidat

Etiket: aidat

Site ve Binaların Ortak Kullanım Alanlarının Kiralanması Sonucu Kiracıların Tahliyesi Hangi...

Site ve binaların ortak kullanım alanları (kapıcı dairesi, müştemilat vb.) gibi yerler site ve bina sakinleri tarafından izin verildiği sürece kiralanabilir. Elde edilecek kira...

SMMM üyeliğimi askıya alma imkânım var mıdır?

Şu anda muhasebe-finans bölümünde çalışıyorum. Fakat bağımlı SMMM olarak çalışmıyorum ve herhangi bir ruhsat başvurum da olmadı. Şu anda bağımlı olarak çalışmadığım ve ruhsatı...

Yasal olarak kayıt zorunluluğu bulunmayan dernek ve odalara ödenen aidatlar gider...

Üyeliği zorunlu olmayan mesleki odalara (örn: kesid, zücder vb) yapılan yıllık aidat ödemeleri gider yazılabilir mi?   Mükellefler yasal olarak kayıtlı oldukları esnaf odalarına ödedikleri aidatları...

Esnaf Ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte...

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE...

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler Nelerdir?

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR? Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır; 1- Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel...

Bireysel Emeklilik Ve Sigorta Sisteminden Elde Edilen Menkul Sermaye İratları Nasıl...

Bireysel emeklilik ve sigorta sisteminden elde edilen menkul sermaye iratları; 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; 1.1- On...

Bireysel Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Hangi Tür Ödemeler Menkul...

1- BİREYSEL EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN HANGİ ÖDEMELER MENKUL SERMAYE İRADI SAYILIR? 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun...

Hangi Aidat ve Primler Ücret Gayrisafi Tutarından İndirilebilir?

HANGİ AİDAT VE PRİMLER ÜCRET GAYRİSAFİ TUTARINDAN İNDİRİLEBİLİR? Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat...

Ücretin Safi Tutarı Nasıl Hesaplanır?

1- ÜCRET VERGİLENDİRİLMESİNDE İLKE OLARAK HANGİ USUL KABUL EDİLMİŞTİR? Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden...

Ücret Ödemelerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılır mı?

Maaş, Ücret, Gündelik, Huzur hakkı, Aidat, İhtisas zammı, İkramiye, Yemek bedeli, Mesken bedeli, Harcırah, Tazminat ve benzeri, her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı...