17.1 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:48
Etiketler Aidat

Etiket: aidat

Mali müşavirlerin meslek odalarına ödediği nispi aidat nasıl hesaplanır?

Mali müşavirlerin meslek odalarına ödediği nispi aidat nasıl hesaplanır? Mali müşavirlerin Nispi aidat ödemesi kalktı mı? Kalkmadıysa da nasıl beyan edip ödeyeceğiz? Nispi aidat kalkmadı. Nispi aidat odanın...

Mülkiyeti akrabama ait olan taşınmazda kira vermeden serbest meslek bürosu olarak...

Mülkiyeti akrabama ait olan taşınmazda kira vermeden serbest meslek bürosu olarak açılış yapabilir miyim? Mülkiyeti kayınpederime ait olan boş bir daireyi, kira vermeden, SMMM bürosu...

Site ve Binaların Ortak Kullanım Alanlarının Kiralanması Sonucu Kiracıların Tahliyesi Hangi...

Site ve binaların ortak kullanım alanları (kapıcı dairesi, müştemilat vb.) gibi yerler site ve bina sakinleri tarafından izin verildiği sürece kiralanabilir. Elde edilecek kira...

SMMM üyeliğimi askıya alma imkânım var mıdır?

Şu anda muhasebe-finans bölümünde çalışıyorum. Fakat bağımlı SMMM olarak çalışmıyorum ve herhangi bir ruhsat başvurum da olmadı. Şu anda bağımlı olarak çalışmadığım ve ruhsatı...

Yasal olarak kayıt zorunluluğu bulunmayan dernek ve odalara ödenen aidatlar gider...

Üyeliği zorunlu olmayan mesleki odalara (örn: kesid, zücder vb) yapılan yıllık aidat ödemeleri gider yazılabilir mi?   Mükellefler yasal olarak kayıtlı oldukları esnaf odalarına ödedikleri aidatları...

Esnaf Ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte...

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE...

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler Nelerdir?

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR? Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır; 1- Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel...

Bireysel Emeklilik Ve Sigorta Sisteminden Elde Edilen Menkul Sermaye İratları Nasıl...

Bireysel emeklilik ve sigorta sisteminden elde edilen menkul sermaye iratları; 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; 1.1- On...

Bireysel Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Hangi Tür Ödemeler Menkul...

1- BİREYSEL EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN HANGİ ÖDEMELER MENKUL SERMAYE İRADI SAYILIR? 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun...

Hangi Aidat ve Primler Ücret Gayrisafi Tutarından İndirilebilir?

HANGİ AİDAT VE PRİMLER ÜCRET GAYRİSAFİ TUTARINDAN İNDİRİLEBİLİR? Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat...