14.8 C
Istanbul
Çarşamba, 20 Kasım 2019 23:12
Ana sayfa Etiketler Açılış

Etiket: açılış

Emekli sandığından emekli olan bir kişi iş yeri açtığında maaşında kesinti...

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları, çalıştığı işyeri ve...

Yılsonlarında mizanda görünen tüm hesapların bakiyeleri kapatılır mı?

Vergi müfettişi ile bir konuda fikir ayrılığına düştük. Sene sonunda 320 hesapların kapanış fişinde kapatılması gerektiğini söylüyor. Bu konuda bir mevzuat var mı? Bakiye...

Basit usule tabi olan işletmeler SGK dosyası açabilir mi?

Basit usul mükellefimize SGK dosyası açabilir miyiz? Basit usul şartında kalabilmemiz için en fazla kaç personel çalıştırabiliriz? GVK.nun 47’nci ve 48’nci maddelerinde belirtilen basit usule...

Tadilat ve dekorasyon işi yapan firma faturasını nasıl düzenlemelidir?

2019 yılı mart ayında gayrimenkul acentesi şirketi açılışı yaptım. Şirket amaç ve konusunda her türlü nalburiye, inşaat, tadilat ve dekorasyon işleri de mevcut. Şirket...

Vergi daireleri işi bırakma yoklamalarından hangilerini artık otomatik olarak yapacaktır?

Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi mükelleflerin işe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe ile işi bıraktığını vergi dairesine bildirmesi üzerine...

Vergi daireleri şube açılışı yoklamalarından hangilerini artık otomatik olarak yapacaktır?

Vergi daireleri şube açılışı yoklamalarından hangilerini artık otomatik olarak yapacaktır?  Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) şube açılışını...

Aynı vergi dairesinin yetki alanı içerisinde adres değişikliğinde bulunan mükelleflerden hangilerine...

Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi mükelleflerin adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine iş yeri adresi olarak...

Vergi daireleri işe başlama yoklamalarından hangilerini artık otomatik olarak yapacaktır?

Nakliyecilik faaliyetinde bulunanlardan münhasıran yük ve yolcu taşıyan gerçek kişi mükelleflerin işe başlama/bırakma bildirimi ile vergi dairesine işe başladığını bildirmesi üzerine iş yeri...

Vergi daireleri artık hangi yoklamaları otomatik olarak yapacaktır?

Vergi dairelerindeki verimliliğin artırılması ve zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla; Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması, adres...

İki Mali müşavir adi ortalık şeklinde mükellefiyeti açabilir mi?

İki mali müşavir adi ortaklık şeklinde serbest meslek mükellefiyeti kurabilir mi? Adi ortaklık adına serbest meslek makbuzu bastırarak kullanabilir miyiz?   2 Mali müşavir adi ortaklık...