Ana sayfa Çalışma Hayatı Süt parası doğum yapan eşi çalışmayan sigortalı babaya da verilir mi?

Süt parası doğum yapan eşi çalışmayan sigortalı babaya da verilir mi?

1251
0
Süt parası doğum yapan eşi çalışmayan sigortalı babaya da verilir mi?

Doğum parası almak için çalışan veya çalışmayan için ne yapılması gerekir ve de hem süt parasının hem de doğum parasının ücretleri nedir?

 

T.C. Vatandaşı olan bütün anneler bu yardımdan yararlanabilir. Katiyetle bir sınırlama yoktur. Ayrıca Mavi Kart sahipleri de bu haktan yararlanabilir.

Bir annenin bu yardımı alabilmesi için kesinlikle başvuru yapması gereklidir.

Doğum yardımı almak için anne ve bebeğin sağ olması gerekmektedir. Yani ölü doğumlar için ödeme yapılmamaktadır.

Sadece T.C. vatandaşı olan anneler yararlanabilir. Yabancı uyruklu annelerin bu yardımı alma hakkı yoktur.

Kamu Personeli olan memur annelerinde bu haktan yararlanma hakkı vardır.

Süt parasını kimlerin alacağı hususu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu bu mevzuata göre sigortalı olan anneler ile sigortalı olan babaların çalışmayan eşlerine ödenir.

İlgili mevzuat tam olarak aşağıda ki gibidir;

Analık sigortasından sigortalı kadına, Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (kanun deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder): Kanunun 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir.

Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a- İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.

Ailelere büyük katkı sağlayan doğum yardımı 2019 yılı itibari ile

-birinci çocuğa 300 TL,
-ikinci çocuğa 400 TL,
-üçüncü ve sonraki çocuğa ise 600 TL olarak belirlenmiştir.

2019 Yılı Süt Parası 180 TL olarak belirlendi.

 

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Süt parası alınması için yapılması gerekenler nelerdir?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here